Nghiên cứu: Cảm nhận rủi ro về thực phẩm biến đổi gen giữa các cư dân ở Xi Muffan, Trung Quốc

Ngày cập nhật 14 Tháng Mười Hai 2019

Bài viết này áp dụng phương pháp mô hình hóa phương trình cấu trúc để nghiên cứu sự hình thành của người tiêu dùng. Nhận thấy rủi ro về sức khỏe của thực phẩm biến đổi gen (GM) dựa trên bộ dữ liệu của 508 người tiêu dùng ở Xi Muffan, Trung Quốc.

Kết quả cho thấy tỷ lệ cao người được hỏi tin rằng thực phẩm biến đổi gen có thể đe dọa sức khỏe con người. Mô hình phương trình cấu trúc ước tính cho thấy nam giới, người già, người trả lời có thu nhập cao hơn, những người có trình độ học vấn tốt hơn và những người có thành viên gia đình cần chăm sóc đặc biệt có nguy cơ nhận thức cao hơn về thực phẩm GM.

 

Truyền thông rủi ro hiệu quả là cần thiết để cung cấp cho người tiêu dùng thông tin khoa học về thực phẩm GM để tạo điều kiện cho họ hiểu về rủi ro thực tế của thực phẩm GM.

Trung Quốc đang chứng kiến sự tăng vọt trong canh tác cây trồng biến đổi gen, nhập khẩu thực phẩm biến đổi gen, cũng như nghiên cứu và phát triển công nghệ biến đổi gen. Các nghiên cứu trước đây đã khám phá vai trò của rủi ro nhận thức đối với người tiêu dùng Ý định mua thực phẩm GM nhưng đã bỏ qua các cơ chế theo đó người tiêu dùng nhận thấy rủi ro được hình thành. Bài viết này nhằm mục đích phân tích người tiêu dùng nhận thức được rủi ro của thực phẩm biến đổi gen và các yếu tố quyết định của họ, dựa trên mẫu 508 người tiêu dùng ở thành phố Xi Muffan, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Các kết quả chính như sau.

 

Đầu tiên, tỷ lệ người được hỏi tin rằng thực phẩm biến đổi gen có thể đe dọa sức khỏe con người và môi trường cao hơn nhiều so với những người được hỏi không tin như vậy. Trong khi đó, một phần lớn (hơn 40%) số người được hỏi đã hiểu biết hạn chế về rủi ro của thực phẩm biến đổi gen. Quá trình phê duyệt công nghệ và thực phẩm GM ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống thực phẩm và có tác động đến sự phát triển kinh tế. Các nhóm lợi ích cung cấp các giải thích khác nhau về các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến thực phẩm GM, vì vậy người tiêu dùng có thể phải đối mặt với thông tin mâu thuẫn. Ý kiến của người tiêu dùng đóng vai trò nòng cốt trong phát triển chính sách và do đó, truyền thông rủi ro hiệu quả là cần thiết để cung cấp thông tin khoa học và khách quan về thực phẩm GM cho người tiêu dùng để tạo điều kiện cho họ hiểu về rủi ro vật lý của thực phẩm GM.

 

Trung Quốc có số lượng người dùng điện thoại di động lớn nhất thế giới với 1,8 tỷ điện thoại di động được bán trong quý IV năm 2018 và 89% người dùng internet Trung Quốc sử dụng điện thoại thông minh để truy cập trực tuyến. Một cách hiệu quả để tạo điều kiện hiểu rõ hơn về thực phẩm GM là phát triển ứng dụng điện thoại thông minh kết hợp với các nền tảng truyền thông xã hội để truyền đạt thông tin này đến công chúng. Hơn nữa, thực phẩm chế biến bằng vật liệu và thành phần biến đổi gen cần phải được dán nhãn rõ ràng. Trong hoàn cảnh này, người tiêu dùng có thể đưa ra đánh giá của riêng họ về thực phẩm GM và có thể đưa ra lựa chọn của riêng họ.

 

Thứ hai, kết quả của mô hình phương trình cấu trúc cho thấy giới tính, tuổi tác, giáo dục, thu nhập có ảnh hưởng đáng kể đến các rủi ro nhận thấy của thực phẩm biến đổi gen. Những kết quả này cho thấy rằng việc truyền đạt các rủi ro liên quan đến thực phẩm GM sẽ hiệu quả hơn nếu các nhóm cụ thể này được xác định mục tiêu. Đặc biệt, những người tiêu dùng có thành viên gia đình cần được chăm sóc đặc biệt quan tâm nhiều hơn đến các rủi ro. Thực tế này đồng ý với kết quả mà người trả lời nhận thấy được đặc trưng bởi rủi ro sức khỏe.

 

Nguồn: ncbi.nlm.nih.gov