• Thông tư số 49/2010/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 15 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 24/08/2010, quy định về việc ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”   Số văn bản: 49 Ký hiệu: 49/2010/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 24/08/2010 Ngày hiệu lực: 24/08/2010 Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng …

 • Thông tư số 22/2010/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 11 Tháng Mười Một 2016

    Ban hành ngày 06/04/2010, quy định về “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”. Số văn bản: 22 Ký hiệu: 22/2010/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 06/04/2010 Ngày hiệu lực: 06/04/2010 Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và …

 • Nghị định số 08/2010/NĐ-CP

  Ngày cập nhật 10 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 05/02/2010, quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi.   Số văn bản: 08 Ký hiệu: 08/2010/NĐ-CP Ngày ban hành: 05/02/2010 Ngày hiệu lực: 05/02/2010 Người ký: Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Chính phủ Cơ quan ban hành: Chính phủ Lĩnh vực: Nông nghiệp Phân loại: Nghị định Trích yếu: …

 • Thông tư số 69/2009/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 9 Tháng Mười Một 2016

  Các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 69/2009/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường của giống cây trồng biến đổi gen: Ngày ban hành: …

 • Thông tư số 40/2009/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 7 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 09/07/2009, quy định về “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”.   Số văn bản: 40 Ký hiệu: 40/2009/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 09/07/2009 Ngày hiệu lực: 09/07/2009 Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và …

 • Thông tư số 41/2009/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 6 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 09/07/2009, quy định về quản lý và sử dụng mẫu giống cây trồng.   Số văn bản: 41 Ký hiệu: 41/2009/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 09/07/2009 Ngày hiệu lực: 09/07/2009 Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực: Nông …

 • Thông tư số 22/2009/TT-BNN

  Ngày cập nhật 3 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 28/04/2009, hướng dẫn yêu cầu về giống vật nuôi, kiểm dịch vận chuyển giống vật nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh phát triển chăn nuôi.   Số văn bản: 22 Ký hiệu: 22/2009/TT-BNN Ngày ban hành: 28/04/2009 Ngày hiệu lực: 28/04/2009 Người ký: Diệp Kỉnh Tần – Thứ trưởng Cơ quan …

 • Thông tư số 1/2009/TT-BKHCN

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Ban hành ngày 20/03/2009, quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.   Số văn bản: 1 Ký hiệu: 2009/TT-BKHCN Ngày ban hành: 20/03/2009 Ngày hiệu lực: 20/03/2009 Người ký: Trần Quốc Thắng Cơ quan ban …

 • Luật số 20/2008/QH12

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Ban hành ngày 28/11/2008, quy định về Luật đa dạng sinh học.   Số văn bản: 20 Ký hiệu: 2008/QH12 Ngày ban hành: 28/11/2008 Ngày hiệu lực: 28/11/2008 Người ký: Nguyễn Phú Trọng Cơ quan ban hành: Quốc hội Lĩnh vực: Môi trường Phân loại: Luật – Pháp lệnh Trích yếu: LUẬT ĐA DẠNG SINH …

 • Nghị định số 25/2008/NĐ-CP

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Ban hành ngày 04/03/2008, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường   Số văn bản: 25 Ký hiệu: 2008/NĐ-CP Ngày ban hành: 04/03/2008 Ngày hiệu lực: 04/03/2008 Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ Lĩnh vực: …