• Nghị định số 102/2007/QĐ-TTG

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Ban hành ngày 10/07/2007, quy định về việc phê duyệt “Đề án tổng thể tăng cường năng lực quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen từ nay đến năm 2010 thực hiện Nghị định thư …

 • Nghị định số 79/2007/QĐ-TTG

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Ban hành ngày 31/05/2007, phê duyệt “Kế hoạch hành động quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước Đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học”.   Số văn bản: 79 Ký hiệu: 2007/QĐ-TTG Ngày ban hành: …

 • Luật số 52/2005/QH11

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Ban hành ngày 29/11/2005, quy định về Luật bảo vệ môi trường   Số văn bản: 52 Ký hiệu: 2005/QH11 Ngày ban hành: 29/11/2005 Ngày hiệu lực: 01/07/2006 Người ký: Nguyễn Văn An – Chủ tịch Quốc hội Cơ quan ban hành: Quốc hội Lĩnh vực: Môi trường Phân loại: Luật – Pháp lệnh Trích …

 • Pháp lệnh số 15/2004/PL-UBTVQH11

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Ban hành ngày 24/03/2004, quy định về giống cây trồng.   Số văn bản: 15 Ký hiệu: 2004/PL-UBTVQH11 Ngày ban hành: 24/03/2004 Ngày hiệu lực: 24/03/2004 Người ký: Nguyễn Văn An Cơ quan ban hành: Quốc hội Lĩnh vực: Nông nghiệp Phân loại: Luật – Pháp lệnh Trích yếu: Về giống cây trồng Tải xuống: …

 • Thông tư số 21/2009/TT-BNN

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Ban hành ngày 24/04/2009, quy định về “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”.   Số văn bản: 21 Ký hiệu: 21/2009/TT-BNN Ngày ban hành: 24/04/2009 Ngày hiệu lực: 24/04/2009 Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và …

 • Thông tư số 06/2015/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. …