• Thông tư số 30/2009/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 4 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 04/06/2009, quy định kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y đối với sản xuất, kinh doanh sản phẩm động vật, giết mổ động vật sử dụng làm thực phẩm.   Số văn bản: 30 Ký hiệu: 30/2009/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 04/06/2009 Ngày hiệu lực: 04/06/2009 Người ký: Diệp Kỉnh Tần – …

 • Thông tư số 22/2009/TT-BNN

  Ngày cập nhật 3 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 28/04/2009, hướng dẫn yêu cầu về giống vật nuôi, kiểm dịch vận chuyển giống vật nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh phát triển chăn nuôi.   Số văn bản: 22 Ký hiệu: 22/2009/TT-BNN Ngày ban hành: 28/04/2009 Ngày hiệu lực: 28/04/2009 Người ký: Diệp Kỉnh Tần – Thứ trưởng Cơ quan …

 • Nghị định số 41/1998/NĐ-CP

  Ngày cập nhật 1 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 11/06/1998, quy định về điều lệ kiểm dịch y tế biên giới của nước CHXHCN Việt Nam.   Số văn bản: 41 Ký hiệu: 1998/NĐ-CP Ngày ban hành: 11/06/1998 Ngày hiệu lực: 11/06/1998 Người ký: Phan Văn Khải Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Phân …

 • Thông tư số 06/2015/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. …

 • Thông tư số 29/2014/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 10 Tháng Sáu 2016 Tải về

  Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/4/2010 về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ngày ban hành: 05/9/2014 Ngày hiệu lực: 20/10/2014 Số văn bản: 29 Ký hiệu: 29/2014/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 05/9/2014 Ngày hiệu lực: 20/10/2014 …

 • Thông tư số 06/2015/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 10 Tháng Sáu 2016 Tải về

  Sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. …