• Thông tư số 13/2013/TT-BTNMT

  Ngày cập nhật 26 Tháng Mười Một 2016 Tải về

  Quy định quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế-kỹ thuật trong phát hiện sinh vật biến đổi gen bằng phương pháp phân tích định tính, định lượng axit deoxyribonucleic. Ngày ban hành: 21/6/2013. Ngày hiệu lực: 05/8/2013. Tải xuống: Thông tư số 13/2013/TT-BTNMT 0 CommentsMORE INFORMATIONThông tư số 34/2013/TT-BTNMTThông tư số 08/2013/TT-BTNMTNghị định số …

 • Luật Khoa học và Công nghệ sửa đổi 2013

  Ngày cập nhật 25 Tháng Mười Một 2016

  Luật này quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

 • Thông tư số 08/2013/TT-BTNMT

  Ngày cập nhật 24 Tháng Mười Một 2016

  Các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen: Ngày ban hành: 16/5/2013. Ngày …

 • Thông tư số 21/2012/TT-BKHCN

  Ngày cập nhật 23 Tháng Mười Một 2016

  Quy định về an toàn sinh học trong hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ về sinh vật biến đổi gen. Ngày ban hành: 20/11/2012. Ngày hiệu lực: 07/01/2013.   Số văn bản: 21 Ký hiệu: 21/2012/TT-BKHCN Ngày ban hành: 20/11/2012 Ngày hiệu lực: 04/01/2013 Người ký: Thứ trưởng Chu Ngọc Anh Cơ quan …

 • Thông tư số 09/2012/TT-BTNMT

  Ngày cập nhật 21 Tháng Mười Một 2016

  Quy định việc cung cấp, trao đổi thông tin và dữ liệu về sinh vật biến đổi gen. Ngày ban hành: 22/8/2012. Ngày hiệu lực: 08/10/2012.   Số văn bản: 09 Ký hiệu: 09/2012/TT-BTNMT Ngày ban hành: 22/8/2012 Ngày hiệu lực: 08/10/2012 Người ký: Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến Cơ quan ban hành: Bộ Tài …

 • Nghị định số 38/2012/NĐ-CP

  Ngày cập nhật 20 Tháng Mười Một 2016

  Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn thực phẩm. Ngày ban hành: 25/4/2012. Ngày hiệu lực: 11/6/2012   Số văn bản: 38 Ký hiệu: 38/2012/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/4/2012 Ngày hiệu lực: 11/6/2012 Người ký: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng Cơ quan ban hành: Chính phủ Lĩnh …

 • Nghị định số 113/2010/NĐ-CP

  Ngày cập nhật 19 Tháng Mười Một 2016

  Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường. Ngày ban hành: 03/12/2010; Ngày hiệu lực: 18/01/2011.   Số văn bản: 113 Ký hiệu: 113/2010/NĐ-CP Ngày ban hành: 03/12/2010 Ngày hiệu lực: 18/01/2011 Người ký: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng Cơ quan ban hành: Chính phủ Lĩnh vực: Môi trường Phân …

 • Nghị định số 108/2011/NĐ-CP

  Ngày cập nhật 18 Tháng Mười Một 2016

  Sửa đổi một số điều Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. Ban hành ngày: 30/11/2011. Ngày hiệu lực: 15/01/2012   Số văn bản: …

 • Thông tư số 65/2010/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 17 Tháng Mười Một 2016

  Quy định về Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam. Ngày Ban hành: 05/11/2010; Ngày hiệu lực: …

 • Thông tư số 55/2010/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 16 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 28/09/2010, quy định về “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”.   Số văn bản: 55 Ký hiệu: 55/2010/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 28/09/2010 Ngày hiệu lực: 28/09/2010 Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và …