• Thông tư số 49/2010/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 15 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 24/08/2010, quy định về việc ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”   Số văn bản: 49 Ký hiệu: 49/2010/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 24/08/2010 Ngày hiệu lực: 24/08/2010 Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng …

 • Luật An toàn thực phẩm

  Ngày cập nhật 14 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 28/06/2010, quy định về Luật an toàn thực phẩm   Số văn bản: 55 Ký hiệu: 55/2010/QH12 Ngày ban hành: 28/06/2010 Ngày hiệu lực: 28/06/2010 Người ký: Nguyễn Phú Trọng – Chủ tịch Quốc hội Cơ quan ban hành: Quốc hội Lĩnh vực: Y tế – Sức khỏe Phân loại: Luật – …

 • Nghị định số 69/2010/NĐ-CP

  Ngày cập nhật 13 Tháng Mười Một 2016

  Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen   Số văn bản: 69 Ký hiệu: 69/2010/NĐ-CP Ngày ban …

 • Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 12 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 07/04/2010, quy định về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.   Số văn bản: 23 Ký hiệu: 23/2010/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 07/04/2010 Ngày hiệu lực: 07/04/2010 Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng Cơ quan ban hành: …

 • Thông tư số 22/2010/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 11 Tháng Mười Một 2016

    Ban hành ngày 06/04/2010, quy định về “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”. Số văn bản: 22 Ký hiệu: 22/2010/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 06/04/2010 Ngày hiệu lực: 06/04/2010 Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và …

 • Nghị định số 08/2010/NĐ-CP

  Ngày cập nhật 10 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 05/02/2010, quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi.   Số văn bản: 08 Ký hiệu: 08/2010/NĐ-CP Ngày ban hành: 05/02/2010 Ngày hiệu lực: 05/02/2010 Người ký: Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Chính phủ Cơ quan ban hành: Chính phủ Lĩnh vực: Nông nghiệp Phân loại: Nghị định Trích yếu: …

 • Thông tư số 69/2009/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 9 Tháng Mười Một 2016

  Các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 69/2009/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường của giống cây trồng biến đổi gen: Ngày ban hành: …

 • Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 8 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 18/08/2009, quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.   Số văn bản: 50 Ký hiệu: 50/2009/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 18/08/2009 Ngày hiệu lực: 18/08/2009 Người ký: Cao Đức Phát – …

 • Thông tư số 40/2009/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 7 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 09/07/2009, quy định về “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”.   Số văn bản: 40 Ký hiệu: 40/2009/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 09/07/2009 Ngày hiệu lực: 09/07/2009 Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và …

 • Thông tư số 41/2009/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 6 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 09/07/2009, quy định về quản lý và sử dụng mẫu giống cây trồng.   Số văn bản: 41 Ký hiệu: 41/2009/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 09/07/2009 Ngày hiệu lực: 09/07/2009 Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực: Nông …