Thông tư số 06/2015/TT-BNNPTNT

Sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.
Ngày ban hành: 14/02/2015
Ngày hiệu lực: 31/03/2015

Số văn bản: 29
Ký hiệu: 29/2014/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành: 05/9/2014
Ngày hiệu lực: 20/10/2014
Người ký: Thứ trưởng Lê Quốc Doanh
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/4/2010 về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Tải xuống:
Số văn bản: 6
Ký hiệu: 06/2015/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành: 14/02/2015
Ngày hiệu lực: 31/03/2013
Người ký: Thứ trưởng Lê Quốc Doanh
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: Sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.