Đánh giá an toàn enzyme xylanase thực phẩm từ Bacillus pumilus

Ngày cập nhật 13 Tháng Mười Hai 2019

Enzyme thực phẩm 1,4 ‐ d ‐ xylan xylanohydrolase (EC 3.2.1.8) được sản xuất với chủng Bacillus pumilus không biến đổi gen của công ty Advanced Enzyme Technologies các quá trình, xử lý hạt để sản xuất các phần tinh bột và gluten và sản xuất rượu chưng cất.

Dựa trên mức độ sử dụng tối đa được khuyến nghị cho các quy trình xử lý nhiệt và dữ liệu cá nhân từ cơ sở dữ liệu thực phẩm toàn diện châu Âu EFSA, mức độ tiếp xúc với chế độ ăn uống với enzyme thực phẩm Total Organic Solids (TOS) được ước tính lên tới 0,138 mg Tos / kg trọng lượng cơ thể (bw) mỗi ngày. Vì chủng sản xuất của B. pumilus đáp ứng các yêu cầu đối với phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn an toàn (QPS) đủ tiêu chuẩn, không yêu cầu dữ liệu độc tính. Sự giống nhau của trình tự axit amin với các chất gây dị ứng đã biết được tìm kiếm và không tìm thấy kết quả trùng khớp. Hội đồng đã xem xét rằng trong các điều kiện sử dụng dự định (trừ sản xuất rượu chưng cất), nguy cơ dị ứng và phản ứng kích thích do tiếp xúc với chế độ phơi nhiễm ăn kiêng có thể được loại trừ, nhưng được coi là thấp. Dựa trên tình trạng QPS của chủng sản xuất và dữ liệu được cung cấp, Hội đồng đã kết luận rằng enzyme thực phẩm này không làm phát sinh mối lo ngại về an toàn trong các điều kiện sử dụng dự định.

Nguồn:efsa.europa.eu