• Thông tư số 21/2012/TT-BKHCN

  Ngày cập nhật 23 Tháng Mười Một 2016

  Quy định về an toàn sinh học trong hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ về sinh vật biến đổi gen. Ngày ban hành: 20/11/2012. Ngày hiệu lực: 07/01/2013.   Số văn bản: 21 Ký hiệu: 21/2012/TT-BKHCN Ngày ban hành: 20/11/2012 Ngày hiệu lực: 04/01/2013 Người ký: Thứ trưởng Chu Ngọc Anh Cơ quan …

 • Thông tư số 09/2012/TT-BTNMT

  Ngày cập nhật 21 Tháng Mười Một 2016

  Quy định việc cung cấp, trao đổi thông tin và dữ liệu về sinh vật biến đổi gen. Ngày ban hành: 22/8/2012. Ngày hiệu lực: 08/10/2012.   Số văn bản: 09 Ký hiệu: 09/2012/TT-BTNMT Ngày ban hành: 22/8/2012 Ngày hiệu lực: 08/10/2012 Người ký: Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến Cơ quan ban hành: Bộ Tài …

 • Thông tư số 65/2010/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 17 Tháng Mười Một 2016

  Quy định về Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam. Ngày Ban hành: 05/11/2010; Ngày hiệu lực: …

 • Thông tư số 55/2010/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 16 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 28/09/2010, quy định về “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”.   Số văn bản: 55 Ký hiệu: 55/2010/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 28/09/2010 Ngày hiệu lực: 28/09/2010 Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và …

 • Thông tư số 49/2010/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 15 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 24/08/2010, quy định về việc ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”   Số văn bản: 49 Ký hiệu: 49/2010/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 24/08/2010 Ngày hiệu lực: 24/08/2010 Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng …

 • Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 12 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 07/04/2010, quy định về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.   Số văn bản: 23 Ký hiệu: 23/2010/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 07/04/2010 Ngày hiệu lực: 07/04/2010 Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng Cơ quan ban hành: …

 • Thông tư số 22/2010/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 11 Tháng Mười Một 2016

    Ban hành ngày 06/04/2010, quy định về “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”. Số văn bản: 22 Ký hiệu: 22/2010/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 06/04/2010 Ngày hiệu lực: 06/04/2010 Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và …

 • Thông tư số 69/2009/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 9 Tháng Mười Một 2016

  Các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 69/2009/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường của giống cây trồng biến đổi gen: Ngày ban hành: …

 • Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 8 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 18/08/2009, quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.   Số văn bản: 50 Ký hiệu: 50/2009/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 18/08/2009 Ngày hiệu lực: 18/08/2009 Người ký: Cao Đức Phát – …

 • Thông tư số 40/2009/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 7 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 09/07/2009, quy định về “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”.   Số văn bản: 40 Ký hiệu: 40/2009/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 09/07/2009 Ngày hiệu lực: 09/07/2009 Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và …