Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT

Ngày cập nhật 8 Tháng Mười Một 2016

Ban hành ngày 18/08/2009, quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Số văn bản: 50
Ký hiệu: 50/2009/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành: 18/08/2009
Ngày hiệu lực: 18/08/2009
Người ký: Cao Đức Phát – Bộ trưởng
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tải xuống: Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT