Thông tư số 55/2010/TT-BNNPTNT

Ngày cập nhật 16 Tháng Mười Một 2016

Ban hành ngày 28/09/2010, quy định về “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”.

 

Số văn bản: 55
Ký hiệu: 55/2010/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành: 28/09/2010
Ngày hiệu lực: 28/09/2010
Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”
Tải xuống:  Thông tư số 55/2010/TT-BNNPTNT