Thông tư số 09/2012/TT-BTNMT

Ngày cập nhật 21 Tháng Mười Một 2016

Quy định việc cung cấp, trao đổi thông tin và dữ liệu về sinh vật biến đổi gen.

Ngày ban hành: 22/8/2012.
Ngày hiệu lực: 08/10/2012.

 

Số văn bản: 09
Ký hiệu: 09/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 22/8/2012
Ngày hiệu lực: 08/10/2012
Người ký: Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: An toàn sinh học
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: Quy định việc cung cấp, trao đổi thông tin và dữ liệu về sinh vật biến đổi gen
Tải xuống:
Thong tu 09.2012.TT-BTNMT