Bổ sung cho ý kiến khoa học của EFSA về ứng dụng (EFSA GMO ‐ UK 2006‐34) cho phép thực phẩm và thức ăn có chứa, bao gồm và được sản xuất từ ngô biến đổi gen 3272

Ngày cập nhật 13 Tháng Mười Hai 2019

Theo yêu cầu của Ủy ban Châu Âu, Hội đồng GMO đã đánh giá thêm thông tin liên quan đến đơn xin cấp phép thực phẩm và thức ăn có chứa, bao gồm và được sản xuất từ ngô biến đổi gen (GM) 3272 (EFSA ‐ GMO ‐ UK 2006‐34). Người nộp đơn đã tiến hành các nghiên cứu phân tích nông học, kiểu hình và thành phần mới trên ngô 3272 và đánh giá tiềm năng gây dị ứng của protein AMY797E, giải quyết các yếu tố vẫn không thuyết phục từ ý kiến EFSA trước đây được đưa ra vào năm 2013. Hội đồng GMO cho rằng cũng như thức ăn thô xanh và thành phần hạt của ngô 3272 không làm tăng sự an toàn của thực phẩm và thức ăn và mối quan tâm về dinh dưỡng khi so sánh với ngô không biến đổi gen. Xem xét phạm vi của ứng dụng này và các đặc điểm của tính trạng được giới thiệu trong giống ngô biến đổi gen này, hiệu quả của việc chế biến và ý nghĩa an toàn tiềm năng của các sản phẩm thực phẩm hoặc thức ăn cụ thể vẫn còn được nghiên cứu thêm. Về khả năng gây dị ứng của protein AMY797E và xem xét tất cả các cách sử dụng thức ăn và thức ăn có thể có của ngô 3272, Hội đồng kết luận rằng thông tin được cung cấp không giải quyết đầy đủ các mối lo ngại mà Hội đồng đã nêu ra trong năm 2013. Do tính chất và kiến thức có sẵn về điều này protein, vẫn chưa rõ liệu trong trường hợp cụ thể, alpha ‐ amylase AMY797E có khả năng nhạy cảm với một số cá nhân và gây ra tác dụng phụ. Để hỗ trợ thêm cho sự an toàn của các sản phẩm cụ thể của ngô 3272, người nộp đơn đã cung cấp thông tin kỹ lưỡng liên quan đến đánh giá tính gây dị ứng của các loại hạt chưng cất khô với các chất hòa tan (DDGS), là sản phẩm chính được quan tâm để nhập khẩu vào EU. Đã xem xét thông tin được cung cấp trên sản phẩm này, Hội đồng cho rằng theo các điều kiện sử dụng cụ thể được người nộp đơn mô tả, DDGS được sản xuất từ ngô 3272 không gây lo ngại khi so sánh với DDGS từ ngô không biến đổi gen.

Nguồn: efsa.europa.eu