Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT

Ngày cập nhật 12 Tháng Mười Một 2016

Ban hành ngày 07/04/2010, quy định về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Số văn bản: 23
Ký hiệu: 23/2010/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành: 07/04/2010
Ngày hiệu lực: 07/04/2010
Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Sinh học
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: Công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tải xuống:  Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT