• Cỏ Linh lăng (2)

  Cỏ linh lăng (Medicago sativa L.) mang sự kiện chuyển gen KK179 được Bộ NN&PTNT cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

  Ngày cập nhật 22 Tháng Mười Hai 2020

  Ngày 16 tháng 12 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 5113/QĐ-BNN-KHCN cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi đối với Cỏ linh lăng có tên khoa học Medicago sativa L, mang sự kiện chuyển gen …

 • 40-3-2

  Ngày cập nhật 8 Tháng Mười Một 2016

  Organization Registration Dekalb Vietnam Co., Ltd Common names andCharacterization Soybean, Glyphosate herbicide tolerance Narrow – Wide – Biosafety Cert. – GMO Comfirmation for use as food/feed 1332/QD-BNN-KHCN 20/4/2015 0 CommentsMORE INFORMATION40-3-2MON87427MON87460MON87708MON87701MON88017

 • Sự kiện biến đổi gen 5307

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Dekalb Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Ngô Kháng sâu hại rễ Hạn chế – Diện rộng – Giấy chứng nhận an toàn sinh học – Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi 2133/QĐ-BNN-KHCN 02/6/2016       0 CommentsMORE …

 • Sự kiện biến đổi gen MON810

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Dekalb Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Ngô kháng sâu đục thân Hạn chế 107/QĐ-BNN-KHCN 14/01/2016 Diện rộng – Giấy chứng nhận an toàn sinh học – Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi 3663/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015       0 CommentsMORE …

 • Sự kiện biến đổi gen MON88017

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Dekalb Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Ngô chống chịu thuốc trừ cỏ gốc Glyphosate và kháng sâu hại rễ ngô Hạn chế – Diện rộng – Giấy chứng nhận an toàn sinh học – Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn …

 • Sự kiện biến đổi gen MON87769

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Dekalb Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Đậu tương giàu hàm lượng axit stearidonic – axit béo thay thế omega 3 Hạn chế – Diện rộng – Giấy chứng nhận an toàn sinh học – Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn …

 • Sự kiện biến đổi gen MON87460

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Dekalb Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Ngô chống chịu hạn Hạn chế – Diện rộng – Giấy chứng nhận an toàn sinh học – Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi 3660/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015       0 CommentsMORE INFORMATIONTiếp tục …

 • Sự kiện biến đổi gen MON87427

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Dekalb Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Ngô chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup gốc Glyphosate trên một số mô chọn lọc Hạn chế – Diện rộng – Giấy chứng nhận an toàn sinh học – Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức …

 • Sự kiện biến đổi gen MON87708

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Dekalb Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Đậu tương chống chịu thuốc trừ cỏ Dicamba Hạn chế – Diện rộng – Giấy chứng nhận an toàn sinh học – Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi 1339/QĐ-BNN-KHCN 20/4/2015   0 CommentsMORE …

 • Sự kiện biến đổi gen MON87701

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Dekalb Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Đậu tương kháng sâu bộ cánh vảy Hạn chế  – Diện rộng  – Giấy chứng nhận an toàn sinh học – Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi 1338/QĐ-BNN-KHCN 20/4/2015       0 …