Thông tư số 49/2010/TT-BNNPTNT

Ngày cập nhật 15 Tháng Mười Một 2016

Ban hành ngày 24/08/2010, quy định về việc ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

 

Số văn bản: 49
Ký hiệu: 49/2010/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành: 24/08/2010
Ngày hiệu lực: 24/08/2010
Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: Về việc ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”
Tải xuống:  Thông tư số 49/2010/TT-BNNPTNT