Nghị định số 118/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày cập nhật 7 Tháng Mười 2020

Nghị định số 118/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

Số văn bản: 118
Ký hiệu: 118/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 02/10/2020
Ngày hiệu lực: 02/10/2020
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: Môi trường, Nông nghiệp
Phân loại: Nghị định
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
Tải xuống: Nghị định số 118/2020/NĐ-CP