20 năm thương mại hóa cây trồng biến đổi gen trên thế giới và kết quả nổi bật năm 2015

Ngày cập nhật 26 Tháng Tám 2016

Ngày 13 tháng 4 năm 2016, tại Bắc Kinh, ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications – Tổ chức quốc tế về tiếp thu các ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) trong nông nghiệp) đã công bố báo cáo về 20 năm thương mại hóa cây trồng biến đổi gen trên thế giới và kết quả nổi bật năm 2015.

ISSSA

Đăng ngày 26-04-2016 trong chuyên mục Tin Trong Nước

Báo cáo cho thấy  tăng trưởng toàn cầu về diện tích cây trồng biến đổi gen từ 1,7 triệu ha năm 1996 lên 179,7 triệu ha năm 2015. Tăng gấp 100 lần trong vòng 20 năm đã chứng tỏ công nghệ sinh học là công nghệ được chấp nhận nhanh nhất thời gian qua, phản ánh sự hài lòng của nông dân về giống cây trồng “CNSH/BĐG”.
Từ năm 1996 đến năm 2015, 2 tỳ ha đất trồng trọt – một diện tích cực kỳ lớn gấp đôi diện tích của Trung Hoa và Hoa Kỳ – đã được canh tác cây trồng “CNSH/BĐG”. Theo đó, người ta ước tính rằng nông dân thuộc 28 quốc gia đã canh tác cây trồng “CNSH/BĐG” đã được hưởng lợi từ việc trồng loại cây này trên 150 tỷ USD nếu tính từ năm 1996 đến nay. Nó góp phần tích cực vào việc giảm nghèo cho 16,5 triệu nông dân sản xuất nhỏ, những người nằm trong nhóm người nghèo nhất của thế giới.

Trong 4 năm liên tục gần đây, những nước đang phát triển đã trồng cây biến đổi gen (14,5 triệu ha) nhiều hơn các nước công nghiệp. Năm 2015, nông dân Châu Mỹ La tinh, Châu Á và Châu Phi đã trồng cây CNSH/BĐG đạt 54 % diện tích trồng cây CNSH/BĐG toàn cầu (97,1 triệu ha trong tổng số 179,7 triệu ha) và trong 28 nước trồng cây biến đổi gen, có 20 nước thuộc nhóm quốc gia đang phát triển. Hàng năm, hơn 18 triệu nông dân mà 90% trong số ấy là nông dân sản xuất nhỏ, nghèo khó ở các nước đang phát triển, được hưởng lợi từ cây trồng này (suốt giai đoạn 1996 – 2015).

Lợi ích kinh tế do cây trồng biến đổi gen mang lại, cũng như tình hình canh tác và thương mại hóa cây trồng biến đổi gen tại các quốc gia được tóm tắt dưới đây:

– Trung Quốc: trong giai đoạn từ 1997 đến 2014, cây bông vải biến đổi gen mang lại khoảng 17,5 tỷ USD cho nông dân Trung Quốc, riêng trong năm 2014, họ đã kiếm được 1,3 tỷ USD.
– Ấn độ: trong năm 2015 đã trở thành nước dẫn đầu về sản xuất bông vải trên thế giới với sự đóng góp đáng kể của giống bông vải Bt. Ấn Độ trở thành nước trồng bông lớn nhất thế giới với diện tích 11,6 triệu ha năm 2015 từ 7,7 triệu nông dân sản xuất nhỏ. Giai đoạn 2014 – 2015, một con số đáng ấn tượng là 96% diện tích trồng bông tại Ấn Độ là từ hạt “bioseed”
– Các giống cây trồng CNSH/BĐG mới được chấp thuận hoặc được thương mại hóa tại nhiều nước bao gốm Hoa Kỳ, Brazil, Argentina, Canada và Myanmar.
–  Hoa Kỳ tập trung thương mại hóa các giống:
+ Khoai tây Innate™ Generation 1, với hàm lượng acrylamide thấp, một chất gây ung thư tiềm năng, và không làm khoai bị sượng. Giống InnateTM Generation 2, được chấp nhận vào năm 2015, kháng được bệnh mốc sương..
+ Giống táo Arctic® không bị nâu hóa khi gọt quả.
+ Chấp thuận lần đầu tiên sản phẩm thức ăn từ động vật biến đổi gen,  cá hồi GM cho người ăn.
– Sudan tăng diện tích trồng cây bông Bt với tỷ lệ 30% để có 120.000 ha, và Burkina Faso, con số gia tăng này còn cao hơn

– Tám nước của Châu Phi có hoạt động khảo nghiệm đồng ruộng đối với các loại cây trồng biến đổi gen.

– Tai Việt Nam, từ năm 2014 đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp 04 Giấy chứng nhận an toàn sinh học cho 04 sự kiện ngô biến đổi gen và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cấp 18 Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi cho các sự kiện ngô và đậu tương biến đổi gen. Sau khi được cấp phép, các giống ngô biến đổi gen đã chính thức được gieo trồng và thương mại hóa tại Việt Nam.

Theo Phòng Quản lý nguồn gen và an toàn sinh học,

Cục Bảo tồn đa dạng sinh học