• Sự kiện biến đổi gen A2704-12

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Bayer Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Đậu tương chống chịu thuốc trừ cỏ Glufosinate ammonium Hạn chế – Diện rộng – Giấy chứng nhận an toàn sinh học – Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi 3658/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015   0 …

 • Sự kiện biến đổi gen A5547-127

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Bayer Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Đậu tương chống chịu thuốc trừ cỏ Glufosinate ammonium Hạn chế – Diện rộng – Giấy chứng nhận an toàn sinh học – Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi 3657/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015   0 …

 • Sự kiện biến đổi gen T25

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Bayer Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Ngô chống chịu thuốc trừ cỏ Glufosinate ammonium Hạn chế – Diện rộng – Giấy chứng nhận an toàn sinh học – Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi 3656/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015   0 CommentsMORE …