Quan điểm của EU về các cân nhắc an toàn sinh học đối với thực vật được phát triển bằng cách chỉnh sửa bộ gen và các kỹ thuật chỉnh sửa gen mới (nGMs)

Ngày cập nhật 13 Tháng Mười Hai 2019

Câu hỏi liệu các kỹ thuật chỉnh sửa gen mới (nGM) trong phát triển thực vật có thể dẫn đến các tác động tiêu cực không đáng kể đối với môi trường và / hoặc sức khỏe có ý nghĩa đối với các cuộc thảo luận liên quan đến quy định. Tuy nhiên, kiến thức hiện tại để giải quyết vấn đề này bị hạn chế đối với hầu hết các nGM, đặc biệt đối với các nGM được phát triển gần đây, như chỉnh sửa bộ gen và các biến thể mới nổi, ví dụ: chỉnh sửa cơ sở. Điều này dẫn đến sự không chắc chắn về tình trạng rủi ro/an toàn của các cây trồng được phát triển với nhiều loại nGM khác nhau, đặc biệt là chỉnh sửa bộ gen và các nGM khác như chuyển gen cùng dòng, chuyển gen, cảm ứng đơn bội hoặc nhân giống ngược. Một cuộc khảo sát tài liệu đã được thực hiện để xác định các cây trồng được phát triển bởi nGM có liên quan đến sử dụng nông nghiệp trong tương lai. Các cây trồng nGM như vậy đã được phân tích về các mối nguy liên quan đến (i) với các đặc điểm đã phát triển và việc sử dụng chúng hoặc (ii) với các thay đổi ngoài ý muốn do các nGM hoặc các phương pháp khác được áp dụng trong quá trình nhân giống. Một số đặc điểm có khả năng trở nên đặc biệt phù hợp trong tương lai đối với cây nGM, cụ thể là kháng thuốc diệt cỏ (HR), kháng các mầm bệnh khác nhau cũng như thành phần biến đổi, hình thái, thể lực (ví dụ, tăng khả năng chống lạnh/sương giá, hạn hán hoặc nhiễm mặn) hoặc sửa đổi đặc điểm sinh sản. Một số đặc điểm như tính kháng thuốc diệt cỏ nhất định đã được biết đến từ cây trồng GM hiện tại và các đánh giá trước đây của chúng đã xác định các vấn đề quan tâm và / hoặc rủi ro, chẳng hạn như sự phát triển của cỏ dại kháng thuốc diệt cỏ.

Các đặc điểm khác trong các cây trồng nGM là mới; có nghĩa là chúng không có trong các cây nông nghiệp hiện đang được canh tác với lịch sử sử dụng an toàn và các cơ chế sinh lý cơ bản của chúng vẫn chưa được làm rõ. Đặc điểm của một số ứng dụng chỉnh sửa bộ gen, ví dụ, mức độ thay đổi trình tự bộ gen nhỏ và hiệu quả nhắm mục tiêu cao hơn của chúng, tức là độ chính xác, không thể được coi là một dấu hiệu cho thấy sự an toàn, đặc biệt là liên quan đến các đặc điểm mới được tạo ra bởi các sửa đổi đó. Tất cả các nGM được xem xét ở đây có thể dẫn đến những thay đổi ngoài ý muốn của các loại và tần số khác nhau. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của các cây trồng nGM có thể làm tổn hại đến việc phát hiện và loại bỏ các tác động ngoài ý muốn.

Do đó, cần tiến hành đánh giá rủi ro trước khi đưa ra thị trường đối với cụ thể theo từng trường hợp cho các cây trồng nGM, bao gồm đặc tính phân tử thích hợp để xác định các thay đổi ngoài ý muốn và / hoặc xác nhận sự vắng mặt của các chuỗi chuyển gen không mong muốn.

Nguồn: ncbi.nlm.nih.gov