• DANH MỤC SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN

    Ngày cập nhật 11 Tháng Sáu 2016

    Tên tổ chức đăng ký Sự kiện biến đổi gen Tên thông thường và tính trạng Khảo nghiệm Giấy chứng nhận An toàn sinh học Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi Hạn chế Diện rộng Công ty TNHH Dekalb Việt Nam MON89034 Ngô kháng sâu bộ cánh vảy 774/QĐ-BNN-KHCN29/3/2010 …