Bông Bt được chấp nhận là cây trồng biến đổi gen: Narendra Singh Tomar

Ngày cập nhật 13 Tháng Mười Hai 2019

Bộ trưởng Nông nghiệp Narendra Singh Tomar nhắc lại rằng tất cả các loại cây trồng biến đổi gen (GM) khác với Bông Bt. đã bị cấm trong nước. Bông Bt. là cây trồng biến đổi gen duy nhất được phê duyệt năm 2002 bởi Ủy ban thẩm định kỹ thuật di truyền của Bộ Môi trường, Rừng và Biến đổi khí hậu cho canh tác thương mại. Tất cả các cây trồng biến đổi gen không được phê duyệt khác đều bị cấm ở Ấn Độ.

Có rất ít trường hợp nghi ngờ canh tác mở cho cà tím Bt. và bông HT đã được báo cáo ở Maharashtra, Haryana, Punjab, Gujarat và Andhra Pradesh. “Trung tâm đã đưa ra các tư vấn cho các bang để có hành động thích hợp nhằm kiềm chế và kiểm soát sự mở rộng cà tím Bt. và bông HT. Chính phủ tiểu bang đã đưa ra các hướng dẫn cho tất cả chính quyền để thực hiện các bước pháp lý cần thiết để hạn chế sản xuất và bán các loại cây trồng biến đổi gen bất hợp  cần thiết để hạn chế sản xuất và bán các loại cây trồng biến đổi bất hợp pháp”. Ông nói rằng có một khung pháp lý được thiết lập tốt để duyệt cây trồng biến đổi gen theo Đạo Luật Bảo vệ Môi trường (1986) tại quốc gia.

Đánh giá của từng ứng dụng của cây trồng biến đổi gen được thực hiện trên cơ sở từng trường hợp sau khi kiểm tra kỹ các nghiên cứu đánh giá an toàn sức khỏe, môi trường, thực phẩm và thức ăn được thực hiện một cách hệ thống và khoa học theo hướng dẫn quy định, hướng dẫn sử dụng và quy trình vận hành tiêu chuẩn được quy định bởi các cơ quan quản lý khác nhau theo quy tắc.

Nguồn: economictimes.indiatimes.com