Biểu hiện quá mức của bộ điều chỉnh phản ứng photoperiod ZmCCT10 làm thay đổi cấu trúc thực vật, thời gian ra hoa và hình thái phát quang ở ngô

Ngày cập nhật 13 Tháng Mười Hai 2019

Ngô có nguồn gốc là một loại cây nhiệt đới đòi hỏi những ngày ngắn để chuyển từ phát triển sinh dưỡng sang phát triển sinh sản. ZmCCT10  [CO, CONSTANS, CO-LIKE and TIMING OF CAB1 (CCT) transcription factor family] là một bộ điều chỉnh phản ứng photoperiod và được xác định là một QTL chính kiểm soát độ nhạy photoperiod trong ngô.

Nghiên cứu đã điều chỉnh biểu hiện của ZmCCT10 trong ngô biến đổi gen bằng cách sử dụng hai yếu tố thúc đẩy cấu thành với các mức biểu hiện khác nhau. Các cây chuyển gen biểu hiện ZmCCT10 bằng một trong hai chất xúc tiến đã bị trì hoãn trong quá trình chuyển từ phát triển sinh dưỡng sang phát triển sinh sản nhưng không bị ảnh hưởng trong quá trình chuyển đổi từ tăng trưởng thực vật từ trưởng thành sang trưởng thành.

Hình 8

Biểu đồ: Mô hình khái niệm mạng lưới gen đối với việc quy định nở hoa ở Ngô

Đáng chú ý, thực vật biến đổi gen có cấu trúc biểu hiện mạnh mẽ hơn có thời gian sinh trưởng kéo dài kèm theo những sửa đổi mạnh mẽ đối với kiến trúc thực vật tác động đến cả đặc điểm sinh dưỡng và sinh sản. Những cây này không tạo ra tai, nhưng tua rất phân nhánh. Trong hơn một nửa số cây chuyển gen, tua được chuyển đổi thành cấu trúc lá phân nhánh giống như phyllody, thường bao gồm các cây con thực vật. Phân tích các mô-đun biểu thức kiểm soát quá trình chuyển đổi hoa và nhận dạng mô phân sinh đã liên kết các mạng này với quy định phụ thuộc photoperiod, trong khi các mô-đun thay đổi pha dường như độc lập với photoperiod. Kết quả từ nghiên cứu này đã làm rõ ảnh hưởng của con đường photoperiod đến sự phát triển sinh dưỡng, sinh sản và cho phép điều chỉnh mô hình thời gian ra hoa của ngô.

Nguồn: ncbi.nlm.nih.gov