THU HOẠCH KHẢO NGHIỆM DIỆN RỘNG NGÔ BIẾN ĐỔI GEN MANG SỰ KIỆN MIR162 TẠI TỈNH SƠN LA

Ngày cập nhật 5 Tháng Mười 2016

  Như tin đã đưa sự kiện gieo trồng Ngô biến đổi gen mang sự kiện MIR162 được khảo nghiệm diện rộng tại tỉnh Sơn La vào ngày 2 tháng 6 năm 2016, do Viện Bảo vệ thực vật (Đơn vị khảo nghiệm) và Công ty TNHH Syngenta Việt Nam đã phối hợp tiến hành gieo trồng trước sự chứng kiến của cơ quan quản lý và các đơn vị liên quan tại tiểu khu 18, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La.
        Ngày 22 tháng 9 năm 2016 sau 3 tháng gieo trồng, Viện Bảo vệ thực vật phối hợp với Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức thu hoạch khảo nghiệm diện rộng ngô biến đổi gen sự kiện MIR162 (mang gen kháng sâu hại bộ cánh vảy và chống chịu thuốc trừ cỏ glyphosate). Tham dự buổi thu hoạch ngô có đại diện Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường); Hội đồng an toàn sinh học ngành và Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La.

        Diện tích khảo nghiệm: 4890 m2 với 04 công thức thí nghiệm; Status MIR162, Status Bt11xMIR162xGA21, Status (đối chứng), NK66 (đối chứng tham khảo) với hàng vệ: 04 hàng bằng giống NK66. Đánh giá chung đối với Giống ngô MIR162 có thời gian sinh trưởng trung bình, tiềm năng năng suất cao, thích nghi với vùng áp lực sâu đục thân và cỏ dại.

Ảnh: Các đại biểu tham dự buổi thu hoạch khảo nghiệm diện rộng cho ngô mang sự MIR162 tại tiểu khu 18, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La.

        Các bước từ thời điểm gieo trồng đến khi thu hoạch được thực hiện theo đúng quy trình thực hành nông nghiệp. Toàn bộ bắp ngô, hạt ngô thu hoạch (bao gồm cả bắp của hàng bảo vệ) được tiêu hủy theo đúng quy trình nằm trong khu vực khảo nghiệm có hàng rào bảo vệ tại địa điểm gieo trồng. Sau khi kết thúc khảo nghiệm với sự kiểm tra của những thành viên tham gia thu hoạch. Tổ chức khảo nghiệm đã tuân thủ các quy định trong Thông tư số 69/2009/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường của giống cây trồng biến đổi gen.

Theo Phòng Quản lý nguồn gen và An toàn sinh học,
Cục Bảo tồn đa dạng sinh học