Thu hoạch khảo nghiệm diện hẹp Ngô biến đổi gen mang sự kiện chuyển gen MON810 tại Văn Giang, Hưng Yên

Ngày cập nhật 12 Tháng Tám 2016

Thu hoạch khảo nghiệm diện hẹp giống ngô biến đổi gen mang sự kiện Mon810 kháng sâu đục thân ngô

Theo dòng sự kiện ngày 17 tháng 3 năm 2016, Công ty TNHH Pioneer Hi-Bred Việt Nam (tổ chức đăng ký) đã phối hợp với Viện Di truyền Nông nghiệp (đơn vị tổ chức triển khai khảo nghiệm) đã tiến hành trồng Ngô biến đổi gen mang sự kiện chuyển gen MON810 tại Trạm Thực nghiệm Văn Giang, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên dưới sự giám sát của các Bộ ngành địa phương liên quan.
Ngày 12 tháng 7 năm 2016, tổ chức đăng ký (Công ty TNHH Pioneer Hi-Bred Việt Nam) đã phối hợp với đơn vị tổ chức triển khai khảo nghiệm (Viện Di truyền Nông nghiệp)tiến hành thu hoạch khảo nghiệm diện hẹp giống ngô biến đổi gen mang sự kiện MON810 kháng sâu đục thân ngô với diện tích khảo nghiệm 1.368,4 m2 tại Trạm Thực nghiệm Văn Giang, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Tham gia giám sát tại buổi thu hoạch có đại diện của các cơ quan, đơn vị liên quan: Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường); Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Hội đồng An toàn sinh học ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Giang; Trạm Thực nghiệm Văn Giang; Viện Di truyền Nông nghiệp và Công ty TNHH Pioneer Hi-Bred Việt Nam.