• cau hoi thuong gap

  Tình hình phát triển cây trồng biến đổi gen trên thế giới?

  Ngày cập nhật 9 Tháng Tư 2012

  Trong câu hỏi này, chúng tôi sẽ trả lời dựa trên 2 yếu tố, đó là: Xu hướng nghiên cứu cây trồng biến đổi gen trên thế giới và tình hình thương mại hoá cây trồng chuyển gen. Xu hướng nghiên cứu cây trồngbiến đổi gen trên thế giới Cây trồng chống chịu thuốc diệt …

 • cau hoi thuong gap

  Định nghĩa sinh vật biến đổi gen sống (LMO) và sinh vật biến đổi gen (GMO)?

  Ngày cập nhật 9 Tháng Tư 2012

  Living Modified Organism) là tất cả các sinh vật còn sống có chứa tổ hợp vật chất di truyền mới do sử dụng công nghệ sinh học hiện đại (theo Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học).   Sinh vật biến đổi gen(GMO-Genetically Modified Organism) là thuật ngữ chỉ các sinh vật tiếp …

 • cau hoi thuong gap

  Khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen yêu cầu những nội dung gì?

  Ngày cập nhật 9 Tháng Ba 2012

  CP ngày 21/6/2010 qui định:   1.Khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen là quá trình theo dõi, đánh giá ảnh hưởng củasinh vật biến đổi gen đối với môi trường và đa dạng sinh học trong điều kiện cụthể của Việt Nam. 2.Khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen bao gồmcác nội dung chính …