Thế nào là Trung tâm Trao đổi thông tin An toàn sinh học?

Ngày cập nhật 9 Tháng Tư 2012

Theo Khoản 1 Điều 20 của Nghị định thư Cartagena quy định việc thiết lập Trung tâm Trao đổi thông tin An toàn sinh học (BCH) nhằm:

 

(a) Tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm về khoa học, kỹ thuật, môi trường và pháp lý liên quanđến LMOs; và

(b) Hỗ trợ các Bên tham gia thựchiện Nghị định thư, có tính đến nhu cầu đặc biệt của các Bên tham gia là quốcgia đang phát triển đặc biệt các nước kém phát triển và các quốc gia đảo nho,các quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi hoặc Hỗ trợ các Bên tham gia thực hiệnNghị định thư, có tính đến nhu cầu đặc biệt của các Bên tham gia là quốc giađang phát triển đặc biệt các nước kém phát triển và các quốc gia đảo nhỏ, cácquốc gia có nền kinh tế chuyển đổi hoặc các quốc gia nằm ở trung tâm phát sinhhoặc trung tâm đa dạng nguồn gen

Là thành viên chính thức của Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học từ năm 2004, Bộ Tài nguyên và Môi trườngcũng đã xây dựng trang thông tin về an toàn sinh học của Việt Nam:

1.Là một công cụ tra cứu các thông tin về an toàn sinh học bao gồm các văn bảnquy phạm pháp luật, các báo cáo đánh giá rủi ro, các chương trình xây dựng nănglực, các thỏa thuận song phương và đa phương, các chuyên gia về an toàn sinh học,các tin tức cập nhật hàng ngày về an toàn sinh học.

2.Là nơi để thực hiện cơ chế trao đổi thông tin giữa các Bộ, ngành liên quantrong đó cơ quan đầu mối tiếp nhận thông tin là Bộ Tài nguyên và Môi trường.Theo đó, các đầu mối của các Bộ, ngành liên quan sẽ gửi thông tin liên quan vềan toàn sinh học liên quan đến ngành mình quản lý (thông qua Username và Password được cấp) cho Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp đưa lên trang Web và đáp ứng với Cổng thông tin an toàn sinh học của Quốc tế.