• Sự kiện biến đổi gen MIR604

  Ngày cập nhật 15 Tháng Ba 2017

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Syngenta Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Ngô/Bắp Kháng sâu hại rễ Hạn chế – Diện rộng – Giấy chứng nhận an toàn sinh học – Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi 3318/QĐ-BNN -KHCN 12/8/2016 0 CommentsMORE INFORMATIONBộ NN&PTNT …

 • Sự kiện biến đổi gen MIR162

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Syngenta Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Ngô kháng sâu hại bộ cánh vẩy Hạn chế 2911/QĐ-BNN-KHCN 16/11/2012 Diện rộng 3398/QĐ-BNN-KHCN 24/08/2015 Giấy chứng nhận an toàn sinh học – Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi 3499/QĐ-BNN-KHCN 11/8/2014   0 …

 • Sự kiện biến đổi gen GA21

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Syngenta Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Ngô chống chịu thuốc trừ cỏ Glyphosate Hạn chế 773/QĐ-BNN-KHCN 29/3/2010 Diện rộng 403/QĐ-BNN-KHCN 07/3/2011 Giấy chứng nhận an toàn sinh học 2485/QĐ-BTNMT 03/11/2014 Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi 5277/QĐ-BNN-KHCN 10/12/2014   0 …

 • Sự kiện biến đổi gen Bt11

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Syngenta Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Ngô kháng sâu đục thân Hạn chế 773/QĐ-BNN-KHCN 29/3/2010 Diện rộng 403/QĐ-BNN-KHCN 07/3/2011 Giấy chứng nhận an toàn sinh học 70/QĐ-BTNMT 14/01/2015 Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi 3500/QĐ-BNN-KHCN 11/8/2014 0 CommentsMORE INFORMATIONDANH MỤC SINH …