• Sự kiện biến đổi gen MON87705

    Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

    Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Pioneer Hi- bred Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Đậu tương tăng cường hàm lượng axit oleic và chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup gốc glyphosate Hạn chế  – Diện rộng  – Giấy chứng nhận an toàn sinh học – Giấy xác nhận đủ điều …

  • Sự kiện biến đổi gen 40-3-2

    Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

    Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Pioneer Hi- bred Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Đậu tương chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup gốc glyphosate Hạn chế  – Diện rộng  – Giấy chứng nhận an toàn sinh học – Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi …