Sự phát triển với nghiên cứu cây trồng công nghệ sinh học tại các nước Châu phi

Ngày cập nhật 6 Tháng Mười Hai 2017

Thương mại hóa cây trồng công nghệ sinh học, sự thúc đẩy nghiên cứu và hỗ trợ điều chỉnh cây trồng công nghệ sinh học ở Châu Phi vẫn tập trung vào an ninh lương thực. Hiện đại hoá ngành nông nghiệp để làm cho hiệu quả hơn, cạnh tranh và thích nghi với các xu hướng khí hậu thay đổi cũng chiếm ưu thế trong các cuộc thảo luận ở cấp chính sách.

Hơn nữa, nhiều chính phủ ưu tiên việc trồng bông CNSH như là một cây trồng quan trọng để khôi phục ngành công nghiệp dệt và phát triển các cơ hội việc làm cho thanh niên trong chuỗi giá trị ngành bông. Tình trạng thất nghiệp của thanh niên là một vấn đề phát triển ở phần lớn các nước. Để đạt được những nguyện vọng ngày càng tăng, các cột mốc quan trọng trong nghiên cứu công nghệ sinh học và chính sách an toàn sinh học đã đạt được vào năm 2016. Tổng cộng có 13 quốc gia, tăng từ 11 vào năm 2015 đã trồng, đánh giá tích cực khảo nghiệm thực địa hoặc chuyển sang phê duyệt cho việc phát hành chung cây trồng công nghệ sinh học. Có ba mức độ tiến bộ đã được quan sát:

  • Ba quốc gia chuyển từ tiến hành nghiên cứu thực nghiệm hoặc thử nghiệm đồng ruộng hạn chế để cấp phê duyệt để phóng thích vào môi trường. Đó là: Kenya (ngô và bông); Malawi (bông) và Nigeria (bông). Điều này có thể dẫn tới trồng cây công nghệ sinh học để thương mại trong vòng một hoặc hai năm tới sau khi các thử nghiệm về năng suất và các mô hình quốc gia được hoàn thành. Các chính sách hỗ trợ là rất cần thiết để thực hiện điều này.
  • Sáu quốc gia tiến hành các thử nghiệm đa địa điểm để chuẩn bị cho việc phê duyệt chung. Gồm Burkina Faso và Ghana (đối với đậu đũa), Ethiopia và Swaziland (bông), Nigeria (đậu đũa và cao lương), và Uganda (chuối và ngô).
  • Hai quốc gia đã ghi nhận cách tiếp cận lần đầu tiên và các thử nghiệm cây trồng mới dưới dự án ảnh hưởng mức tưới cho ngô (WEMA) đối với Châu Phi. Tanzania đã trồng thử nghiệm ngô chịu hạn đầu tiên trong khi Mozambique đã chấp thuận đầu tiên cho một thử nghiệm về một đặc điểm được xếp chồng lên nhau, một loại ngô kháng côn trùng và chịu được hạn hán. Tại Kenya, một thử nghiệm chuối GM kháng bệnh do chuối vi khuẩn-Xanthomonas gây héo (BXW) đã được trồng. Hai cuộc thử nghiệm, một trong những loại chuối kháng virut và một loại đậu đũa Bt kháng bệnh côn trùng ở Malawi. Nigeria đã chấp thuận cho ngô IR / HT được xếp chồng lên nhau lần đầu tiên trong nước.

Bản đồ Châu Phi ghi lại những phát triển này cùng với hai nước – Nam Phi và Sudan, duy trì việc trồng cây công nghệ sinh học thương mại vào năm 2016. Burkina Faso đã ngừng sản xuất bông Bt để giải quyết một mối quan tâm về chiều dài sợi với các giống mà nông dân đã phát triển thành công trong tám năm.

Hiệp hội Bông chuyên nghiệp Burkina (AICB) và chính phủ tái khẳng định cam kết của họ đối với công nghệ sinh học. Các nhà tạo giống và các bên liên quan khác đang làm việc để giải quyết vấn đề kỹ thuật này trong thời gian ngắn nhất có thể để khôi phục lại chương trình bông công nghệ sinh học trong nước. Một bài học quan trọng từ thách thức này là vai trò quan trọng của các nhà phát triển công nghệ và nhà tạo giống nhằm kết hợp các đặc tính và phẩm chất thích nghi tốt với điều kiện địa phương và đáp ứng nhu cầu của nông dân và thị trường.

Ở Đông Phi, và lần đầu tiên, Cơ quan an toàn sinh học quốc gia Kenya đã xử lý hai ứng dụng cho việc phóng thích môi trường (canh tác mở) đối với cây trồng biến đổi gen. Các phê duyệt có điều kiện cho việc phát hành chung đã được đưa ra đối với ngô Bt-WEMA và bông Bt trong năm 2016. Các phê duyệt này là một phần của quy trình nghiên cứu được quy định thường xuyên, phù hợp với các chính sách và luật pháp quốc gia để tiến hành các thử nghiệm hiệu năng quốc gia (NPTs) khu vực mà cây trồng sẽ được trồng. Điều này làm cho Kenya trở thành nước đầu tiên sử dụng luật an toàn sinh học đã được thuần hoá của mình để đưa ra các quyết định đối với việc áp dụng các loại cây biến đổi gen. Một cuộc kiểm toán đánh giá tác động môi trường được thực hiện trên các địa điểm của WEMA đã được hoàn thành và đang chờ đợi quyết định của NEMA (Cơ quan Quản lý Môi trường Quốc gia) để bắt đầu NPT.

Hai quốc gia Nigeria và Malawi đã chấp thuận việc trồng bông công nghệ sinh học. Cơ quan quản lý an toàn sinh học quốc gia Nigeria (NBMA) đã thông qua bông kháng côn trùng (Bollgard II) vào năm 2016. Ở Malawi, Ủy ban Điều chỉnh An toàn sinh học Quốc gia (NBRC) đã được cấp phép chung cho bông Bt trong năm 2016. Chín địa điểm thử nghiệm đăng ký đa dạng đều được xác định và việc trồng rừng dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào năm 2017.

Cũng có những quốc gia mới bắt đầu thử nghiệm đồng ruộng. Ethiopia trồng bông Bt ở sáu vùng sinh thái nông nghiệp để chuẩn bị cho một quyết định về việc phát hành chung sẽ diễn ra sau khi xác định chắc chắn các thuộc tính khác nhau như sản lượng, mức độ kháng và chất lượng sợi bông trong các thông số khác. Lần thử nghiệm đầu tiên đối với ngô chịu hạn GM tại dự án WEMA được trồng ở Tanzania vào tháng 10 năm 2016. Ủy ban Khoa học và Công nghệ (COSTECH) sẽ giám sát thử nghiệm và áp dụng cho ngô IR/ngô chịu hạn hán trong tương lai. Tiến trình này diễn ra một năm sau khi nước này sửa đổi một điều khoản trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt trong Quy chế an toàn sinh học về Quản lý Môi trường.

Malawi đã có những tiến bộ đáng kể trong nghiên cứu về cây trồng biến đổi gen với hai phê duyệt mới đối với các thử nghiệm đồng ruộng hạn chế đối với đậu đũa Bt kháng côn trùng (Maruca) và chuối kháng virut đầu tiên vào năm 2016. Những nỗ lực này, cùng với sự chấp thuận chung của bông Bt đã đưa Malawi trên bản đồ toàn cầu là một trong năm các nước có hệ thống an toàn sinh học đầy đủ chức năng hướng tới thương mại hóa cây trồng công nghệ sinh học trong thời gian từ hai đến ba năm.

Thêm vào đó, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia của Uganda (UNCST) đã phê duyệt một đơn xin thử nghiệm trên đồng ruộng một loại ngô kháng côn trùng và ngô chịu hạn theo WEMA. Việc phê duyệt cho các thử nghiệm đa cấp có thể thấy nước cấp phép phát hành chung thông qua an toàn sinh học hóa đơn hiện đang được tranh luận trong nghị viện.

Một bản tuyên bố chung về bông công nghệ sinh học tại Cameroon, Trung Phi đang được tiến hành, trong khi Ghana tiếp tục thử nghiệm thực nghiệm sử dụng hiệu quả đạm, sử dụng hiệu quả nước và chịu mặn (NEWEST) và đậu đũa Bt.

Nguồn: isaaa.org