Sự kiện biến đổi gen MIR604

Ngày cập nhật 15 Tháng Ba 2017

Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
Tên thông thường và tính trạng Ngô/Bắp Kháng sâu hại rễ
Hạn chế
Diện rộng
Giấy chứng nhận an toàn sinh học
Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi 3318/QĐ-BNN -KHCN 12/8/2016