Slovakia: Lợi ích và cây trồng công nghệ sinh học

Ngày cập nhật 6 Tháng Mười Hai 2017

Slovakia đã trồng cây trồng công nghệ sinh học thương mại đầu tiên, ngô IR vào năm 2006, nông dân trồng 30 ha để sản xuất thương mại. Năm 2016, nước này đã trồng được khoảng 138 ha ngô công nghệ sinh học tăng 34 ha hoặc 33% trong năm 2015. Việc gia tăng diện tích ngô IR ở Slovakia vào năm 2016 là do sâu đục thân hại ngô ở các khu vực trồng ngô.

Ước tính một phần ba đến một nửa diện tích ngô ở Slovakia đã bị nhiễm sâu đục thân ngô Châu Âu, do đó ngô IR mang lại lợi ích đáng kể. Từ năm 2006, Slovakia đã tăng diện tích trồng ngô công nghệ sinh học, đạt mức cao nhất 30 lần từ 30 đến 900 ha năm 2007, năm 2008 lại tăng hơn 111% lên 1.931 ha.

Slovakia duy trì, tiếp cận một cách khoa học đối với công nghệ sinh học, xem việc sử dụng cây trồng công nghệ sinh học như một cách để tăng năng suất nông nghiệp và tính bền vững. Bộ Nông nghiệp Slovakia chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc sử dụng công nghệ sinh học; tuy nhiên cách tiếp cận khoa học đã hỗ trợ sử dụng ngô IR cho sản xuất khí sinh học và thức ăn chăn nuôi. Slovakia là một trong số ít quốc gia thành viên của EU cho phép tiến hành thử nghiệm trên đồng ruộng các sự kiện khác nhau về công nghệ sinh học.

Năng suất thu được từ ngô IR đã tăng từ 10 đến 15%. Mức lợi nhuận trung bình trên một hécta từ ngô IR ước tính từ 45 USD đến 100 USD/ha. Như vậy, ở cấp quốc gia lợi nhuận thu được cho nông dân, giả định rằng 100.000 ha ngô IR, sẽ nằm trong khoảng từ 4,5 triệu USD đến 10 triệu USD mỗi năm.

Lợi ích từ cây trồng công nghệ sinh học ở Slovakia: Người ta ước tính từ một phần ba đến một nửa số 240.000 ha ngô ở Slovakia đã bị nhiễm sâu đục thân hại ngô ở châu Âu với các vụ dịch hại nghiêm trọng nhất, hầu hết ngô được trồng. Năng suất thu được từ ngô IR đã tính toán tăng từ 10 đến 15%. Mức lợi nhuận trung bình trên một hécta từ ngô IR ước tính khoảng 45 đến 100 đô la Mỹ / ha. Như vậy, ở cấp quốc gia, lợi nhuận thu được cho nông dân, giả định rằng 100.000 ha ngô IR, sẽ nằm trong khoảng từ 4,5 triệu USD đến 10 triệu USD mỗi năm.

Nguồn: isaaa.org