Sàng lọc các sinh vật biến đổi gen (GMO) trong bông và dệt may

Ngày cập nhật 13 Tháng Mười Hai 2019

Thỏa thuận quốc tế về cách thức sàng lọc GM được công bố: ‘IWA 32: 2019 Sàng lọc các sinh vật biến đổi gen (GMO) trong bông và dệt may’

Khả năng đưa ra tuyên bố đáng tin cậy về sự hiện diện của bông GM trong hàng dệt may (được chứng nhận hữu cơ) dựa trên các phương pháp khách quan được chấp nhận trên toàn cầu là một thành phần quan trọng trong việc củng cố ngành dệt may bông và phục vụ lợi ích của ngành công nghiệp và người tiêu dùng. Thừa nhận nhu cầu rõ ràng của ngành công nghiệp, trong ISO, gần đây đã đạt được thỏa thuận về cách sàng lọc (xử lý) bông về sự hiện diện tiềm năng của các GMO đã biết.

‘Sàng lọc các sinh vật biến đổi gen (GMO) trong bông và dệt may’ cung cấp hướng dẫn cho các phòng thí nghiệm trên toàn thế giới để đánh giá, theo cách chuẩn hóa, liệu bông, sợi bông và/hoặc các vật liệu có nguồn gốc từ bông được sản xuất từ, hoặc chứa các vật liệu từ, biến đổi gen (GM) cây bông. Tài liệu này dành cho các dây chuyền sản xuất bông và dệt không biến đổi gen, nhưng có thể được áp dụng cho bất kỳ dây chuyền sản xuất nào muốn kiểm tra sự hiện diện của bông GM.

IWA 32 mô tả một quy trình sàng lọc các mẫu hạt giống, lá và (đã xử lý) trong chuỗi sản xuất bông cho sự hiện diện tiềm năng của các yếu tố DNA liên quan đến GM. Cách thức mô tả ba bước chính:

– Một cách hiệu quả để phân lập DNA từ vật liệu bông;

– Một phương pháp để xác nhận rằng DNA bị cô lập bao gồm DNA bông có thể khuếch đại, tức là phù hợp với PCR, tốt nhất là mục tiêu hạt nhân sao chép thấp;

– Một phương pháp sàng lọc bao gồm một bộ phương pháp phát hiện tối thiểu bao gồm tất cả các sự kiện bông GM hiện được biết đến, được thực hiện trên phân lập DNA bông.

Nguồn: nen.nl