Portugal: Ngô (Bt)_cây trồng công nghệ sinh học

Ngày cập nhật 6 Tháng Mười Hai 2017

Việc trồng ngô công nghệ sinh học ở Bồ Đào Nha đã giảm từ 8.017 ha năm 2015 xuống 7.069 ha vào năm 2016, giảm 12%. Bồ Đào Nha cho phép canh tác cây trồng công nghệ sinh học, theo tất cả các quy định của EU đồng thời bảo vệ nông dân, theo sự lựa chọn của người tiêu dùng. Theo truyền thống Chính phủ dựa trên khoa học nhưng gần đây nước này đã tiến tới một cách tiếp cận từng trường hợp cụ thể đối với ngô công nghệ sinh học. Cũng như các nước châu Âu khác, Bồ Đào Nha là nhà nhập khẩu các loại ngũ cốc và hạt có dầu vì sản lượng trong nước không đủ để đáp ứng nhu cầu của ngành chăn nuôi. Xuất khẩu không đáng kể đối với các sản phẩm công nghệ sinh học vì ngành thức ăn chăn nuôi sử dụng sản phẩm nội bộ.

Bồ Đào Nha nhập khẩu nguyên liệu làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi và ủng hộ mạnh mẽ công nghệ sinh học thực vật như một phương tiện để đạt được tính cạnh tranh cao hơn. Các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi và người chăn nuôi chủ động phát biểu ý kiến ​​để đảm bảo rằng họ có thể cạnh tranh bình đẳng và sản xuất bằng cách sử dụng công nghệ tương tự như đối thủ cạnh tranh chính của họ. Hàng năm, Trung Quốc nhập khẩu trung bình khoảng 3 triệu tấn ngũ cốc và khoảng 875.000 tấn đậu nành và 170.000 tấn bột đậu nành từ Ukraine, Mỹ, Brazil và Argentina vì sản lượng ngũ cốc trong nước của họ không đủ lớn để đáp ứng nhu cầu của ngành chăn nuôi.

Việc mở rộng thêm việc trồng ngô công nghệ sinh học ở Bồ Đào Nha hạn chế bởi một số yếu tố:

  1. MON810 là sự kiện công nghệ sinh học duy nhất được chấp thuận cho trồng trọt ở EU, do đó, việc sử dụng ngô CNSH chỉ hạn chế đối với các khu vực bị sâu đục thân hại ngô ở châu Âu (ECB). Việc phê duyệt các đặc điểm mới cho trồng trọt có thể làm tăng sự quan tâm đối với cây trồng GM ở các khu vực khác.
  2. Việc sử dụng ngô cho mục đích thực phẩm cũng hạn chế việc mở rộng ngô GM vì các nhà sản xuất thực phẩm tiếp tục tránh những từ ngữ “chứa GMOs” trong việc ghi nhãn.
  3. Ảnh hưởng của sâu đục ngô đến năng suất cuối cùng của ngô dự kiến ​​sẽ nhỏ hơn, do đó việc sử dụng ngô biến đổi gen là khá hạn chế.
  4. Quy mô trang trại nhỏ trung bình chiếm ưu thế trên cả nước cũng là một rào cản cho việc mở rộng cây bắp GM. Để đáp ứng các quy tắc cùng tồn tại, những người nông dân nhỏ cần phải đi đến các thỏa thuận để tăng diện tích GM. Các trang trại lớn hơn có thể thực hiện đồng canh tác với trang trại của họ.

Sự đồng thuận và không đồng thuận về các sự kiện công nghệ sinh học được trồng ở Hoa Kỳ nhưng chưa được phép nhập khẩu vào EU-28 vẫn là rào cản thương mại chính. Ngoài ra, khoản trợ cấp hạn chế cho sự hiện diện ngẫu nhiên cho các sự kiện không được chấp thuận vẫn tiếp tục hạn chế thương nhân. Mặt khác, thương mại hạt giống bị ảnh hưởng bởi sự không chấp nhận được sự hiện diện ngẫu nhiên. Thực tế là EU chỉ cho phép trồng MON810, đóng vai trò là rào cản thương mại đối với xuất khẩu hạt giống của Hoa Kỳ có hoặc có sự hiện diện ngẫu nhiên của các sự kiện GM khác.

Nguồn: isaaa.org