Phóng thích cây Mù tạt ra môi trường tại Ấn độ

Ngày cập nhật 21 Tháng Sáu 2017

Ủy ban Thẩm định Kỹ thuật Di truyền (GEAC), ủy ban quản lý để phê duyệt sinh vật biến đổi gen (GMOs) ở Ấn Độ đã khuyến cáo việc phóng thích thương mại cho Mù tạt biến đổi gen (GM) tới Bộ Môi trường, Lâm nghiệp và Biến đổi khí hậu (MoEFCC).

Mù tạt GM ở Ấn Độ đã được phát triển bởi một nhóm các nhà khoa học từ Trung tâm sử dụng gen cây trồng (CGMCP), Trường Đại học Delhi ở phía Nam. Sự phát triển của mù tạt GM đã được Bộ Công nghệ sinh học, Chính phủ Ấn Độ và Hội đồng Phát triển Sữa Quốc gia (NDDB) tài trợ. Mù tạt GM đã được phát triển kiểm soát sự thụ phấn để tạo điều kiện thuận lợi cho sự thụ phấn của mù tạc của Ấn Độ với năng suất cao giống mù tạt Châu Âu.

Các gen được giới thiệu barnase và barstar có nguồn gốc từ vi khuẩn; một loại được sử dụng để tạo ra sự vô sinh của giống đực và phần lớn cây trồng tự thụ phấn có thể được thụ phấn chéo. Các gen khác được sử dụng để khôi phục lại khả năng sinh sản. Một gen thứ balà bar được sử dụng như là một điểm đánh dấu có thể lựa chọn. Phương pháp Barnase-barstar tạo hỗn hợp mù tạt là một quá trình hiệu quả hơn phương pháp bảo tồn cytoplasmic thông thường, vì nó cho phát triển phép lai cao cấp . Các sự kiện chuyển gen của bố mẹ, bn 3.6 và modbs 2.99, đã được nộp bởi Đại học Delhi South Campus tới GEAC tìm kiếm môi trường phóng thích vào tháng 9 năm 2015. GEAC đã gặp tám lần để đánh giá cẩn thận bài nộp. Ngoài ra, một tài liệu đánh giá an toàn của GM mù tạt “Đánh giá An toàn Thực phẩm và Môi trường” đã được đặt trên trang web cho ý kiến công chúng vào tháng 9 năm 2016. Báo cáo của tiểu ban truyền tải sự an toàn của dòng mẹ và lai DMH-11 đã được GEAC chấp nhận.

Tổ chức Quốc gia về chuyển đổi Ấn Độ (NITI Aayog) là cơ quan nghiên cứu chính sách hàng đầu của Chính phủ Ấn Độ, cung cấp cả hai đầu vào định hướng và chính sách. Bản dự thảo chương trình nghị sự hành động ba năm cho sự phát triển của quốc gia gần đây đã được trình bày tại cuộc họp lần thứ 3 của Hội đồng quản trị của NITI Aayog được tổ chức vào ngày 23 tháng 4 năm 2017.

Chương trình nghị sự hành động 2017-2020 đã nêu: “Thay đổi về công nghệ gen (GM) đã nổi lên như là một công nghệ mới mạnh mẽ hứa hẹn năng suất cao, nâng cao chất lượng và giảm sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu và thuốc trừ sâu trong một hoặc hai thập kỷ qua. NITI Aayog chia sẻ công nghệ này ở dạng năng suất cao hạt giống và phân bón là động lực thúc đẩy sự tự cung tự cấp của Ấn Độ thông qua Cách mạng Xanh, công nghệ mới vẫn là một trong các yếu tố quyết định quan trọng nhất cho sự tăng trưởng trong nông nghiệp.

Nguồn: ilsirf.org