Phát triển và thương mại hóa ngô chịu hạn tại Hoa Kỳ

Ngày cập nhật 13 Tháng Mười Hai 2019

Các giống ngô DT đã có sẵn cho nông dân Hoa Kỳ từ năm 2011 đến 2013. Nhiều thập kỷ nghiên cứu về khả năng chịu hạn của các nhà tạo giống cây trồng và các nhà khoa học thực vật trước khi thương mại hóa các giống này. Những thành tựu khoa học về khả năng chịu hạn đã được thực hiện ở các cây trồng khác, nhưng ngô là trọng tâm nghiên cứu chính vì diện tích quan trọng và độ nhạy cảm với hạn hán.

Các công ty hạt giống tư nhân đã thực hiện hai cách tiếp cận khác nhau để phát triển hạt giống, sử dụng phương pháp kỹ thuật di truyền (GE) hoặc phương pháp thông thường (không phải GE). GE chịu hạn dựa vào việc chèn một gen từ vi khuẩn đất Bacillus subtilis vào cây. Gen này kích hoạt một loại protein giúp giảm thiểu tác hại của hạn hán. Ngược lại, khả năng chịu hạn không GE chủ yếu là kết quả từ nghiên cứu nhân giống phân tử.

Hầu hết các giống ngô DT hiện đang được bán ở Hoa Kỳ có khả năng chịu hạn được phát triển thông qua nhân giống thông thường thay vì kỹ thuật di truyền. Tuy nhiên, 91% của các cánh đồng ngô DT trong năm 2016 đã được trồng cho ngô cũng có khả năng chịu thuốc diệt cỏ và chống côn trùng. Kết hợp DT với một hoặc nhiều đặc điểm GE này có thể là kết quả của nhiều yếu tố, nhưng một số bằng chứng cho thấy những đặc điểm quản lý dịch hại này là bổ sung.

Nguồn: ers.usda.gov