Nhà khoa học Chile phát triển ngô chuyển gen tồn tại 52 ngày mà không cần nước

Ngày cập nhật 6 Tháng Mười Một 2019

Ngô đã được sửa đổi gen từ một quả cà chua từ sa mạc Atacama và duy trì 80% sản lượng trong điều kiện hạn hán khắc nghiệt. Nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Talca, Chile. Tiến sĩ Simón Ruiz từ Đại học Talca đã phát triển một giống ngô biến đổi gen có thể chịu được 52 ngày mà không cần nước. Ruiz và nhóm nghiên cứu của ông đã phát triển giống ngô chuyển gen có gen từ một quả cà chua mọc ở sa mạc Atacama. Nhóm nghiên cứu đã phân lập được 78 gen để có thể chịu được hạn hán , nhiễm mặn và lạnh. Để hiểu đầy đủ chức năng của các gen này, nhóm nghiên cứu đã gieo trồng hạt giống.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng hạt H12 vì nó phát triển nhanh trong nhà kính. Tuy nhiên, H12 đã tạo ra những lõi ngô nhỏ và chết trên cánh đồng. Tiếp theo, họ sử dụng một giống có tên là 873, cây mẹ của tất cả các loại ngô, đã mang lại cho cây sức sống phát triển bất chấp ánh sáng quá mức, nhiệt độ dao động và sâu bệnh. Các thử nghiệm đã được thực hiện trên đồng ruộng vào mùa hè, trong quá trình ra hoa và lấp hạt. Cây có và không có gen kháng được trồng, và cả hai đã phát triển trong 52 ngày mà không cần nước. Tuy nhiên, thực vật không có gen kháng có rất ít hạt nhân, trong khi những cây có gen kháng lại có hạt rất to. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các cây chuyển gen không được tưới tiêu duy trì 80% năng suất của chúng. Cây không có gen kháng và không được tưới, chỉ duy trì 20% năng suất của chúng.

Nguồn: chilebio.cl