Nghiên cứu: Xét nghiệm định lượng PCR để phát hiện thực vật biến đổi gen (GM) phản ứng đơn và xác định cây GM dương tính giả liên quan đến nhiễm virus khảm Cauliflower (CaMV)

Ngày cập nhật 13 Tháng Mười Hai 2019

Hầu hết các cây biến đổi gen (GM) có chứa chất khởi động, P35S, từ virut thực vật, virut khảm Cauliflower (CaMV) và nhiều loài có chất kết thúc, TNOS, có nguồn gốc từ vi khuẩn, Agrobacterium tumefaciens. Các xét nghiệm được thiết kế để phát hiện thực vật biến đổi gen thường nhắm mục tiêu các chuỗi DNA P35S và / hoặc TNOS. Tuy nhiên, vì trình khởi động P35S có nguồn gốc từ CaMV, các xét nghiệm phát hiện này có thể mang lại kết quả dương tính giả từ các cây không biến đổi gen bị nhiễm loại virus tự nhiên này.

 

Các kết quả cũng chỉ ra báo cáo sự phát triển của một xét nghiệm được thiết kế để phân biệt thực vật bị nhiễm CaMV với thực vật biến đổi gen trong một phản ứng PCR định lượng đa pha (qPCR). Sau thử nghiệm ban đầu và tối ưu hóa thông qua PCR và qPCR đơn bội trên cả plasmid và DNA thực vật, các đầu dò TaqMan qPCR với các bước sóng huỳnh quang khác nhau được thiết kế để nhắm mục tiêu Actin (một gen thực vật kiểm soát dương tính), P35S, P3 (đặc hiệu CaMV gen) và TNOS. Chúng tôi đã kiểm tra tính đặc hiệu của xét nghiệm qPCR quadruplex của chúng tôi bằng cách sử dụng các chiết xuất DNA khác nhau từ cải xoong hữu cơ và cả cải dầu hữu cơ và GM, tất cả đều có và không bị nhiễm CaMV và bằng cách sử dụng các mẫu thương mại và công nghiệp. Giới hạn phát hiện (LOD) của từng mục tiêu được xác định là 1% đối với Actin, 0,001% đối với P35S và 0,01% đối với cả P3 và TNOS.

Kết luận từ thử nghiệm này có thể phân biệt các cây bị nhiễm CaMV với các cây GM trong một phản ứng qPCR đa pha cho tất cả các mẫu được thử nghiệm trong nghiên cứu này, cho thấy rằng phác đồ này có thể áp dụng rộng rãi và dễ dàng chuyển nhượng cho bất kỳ bên nào quan tâm với nền tảng qPCR.

 

Nguồn: ncbi.nlm.nih.gov