Nghiên cứu về việc phát triển tính kháng đối với ngô Bt ở Tây Ban Nha

Ngày cập nhật 8 Tháng Tám 2016

Mới đây, Pedro Castañera và các cộng sự tại Trung tâm Investigaciones Biológica (CIB), Tây Ban Nha đã tiến hành công trình nghiên cứu phát triển tính kháng đối với ngô Bt ở Tây Ban Nha.

5

Tây Ban Nha hiện là nước duy nhất tại Liên minh châu Âu tiến hành canh tác ngô Bt trên diện rộng liên tục từ năm 1998. Các nhà nghiên cứu sử dụng các mô hình tiến hóa để đánh giá các yếu tố được cho là sẽ phát triển hoặc làm chậm tính kháng.

Kết quả cho thấy đối tượng sâu bệnh của ngô Bt là sâu đục thân vẫn chưa phát triển được tính kháng mặc dù giống ngô này đã được trồng tại Tây Ban Nha từ năm 1998. Bên cạnh đó, kết quả trên mô hình cũng cho thấy tính thích hợp của việc trồng xen tiếp tục ở mức 90% hiện nay làm cho ngô Bt có thể được sử dụng ổn đinh tại phía bắc Tây Ban Nha thêm tối thiểu 20 năm nữa trước khi tính kháng có thể xuất hiện.