Nghiên cứu: Tác động của khung quy định GMO của EU đối với chỉnh sửa bộ gen thực vật

Ngày cập nhật 13 Tháng Mười Hai 2019

Các công nghệ nhân giống cây trồng mới, chẳng hạn như chỉnh sửa bộ gen, đang cho phép các giống cây trồng mới được phát triển nhanh hơn rất nhiều với độ chính xác và phạm vi cao hơn khả năng đạt được bằng các phương pháp thông thường. Những tiến bộ này có thể giúp nông dân giải quyết các thách thức của biến đổi khí hậu, tính bền vững và an ninh lương thực toàn cầu. Tuy nhiên, mặc dù tiềm năng của chúng, sự hấp thu của các công nghệ mới này đã bị chậm lại do sự không chắc chắn liên quan đến quy định của cây trồng chỉnh sửa bộ gen.

Đối với nhiều người tiêu dùng châu Âu, quan điểm của họ về công nghệ chăn nuôi mới bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Những người chưa bao giờ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực lớn có thể không đánh giá đầy đủ những thách thức đặt ra bởi sự gia tăng 2 tỷ dân số của con người vào năm 2050. Ngoài ra, người tiêu dùng với nguồn cung cấp thực phẩm thường xuyên và dồi dào có thể không phải xem xét cách thức ăn của họ được sản xuất, hoặc đánh giá cao những thách thức mà nông dân EU đang phải đối mặt để đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Các bài báo trực tuyến gây hiểu lầm, đặt câu hỏi về sự an toàn và đạo đức của các loại thực phẩm công nghệ sinh học “mới” này, cũng có thể khiến người tiêu dùng không muốn chấp nhận chúng.

Do đó, quan điểm hỗn hợp của châu Âu về cây trồng công nghệ sinh học cũng có thể cản trở việc áp dụng chúng ở các quốc gia thậm chí còn thu được nhiều hơn từ công nghệ. Trong bài đánh giá này, các tác giả đã thảo luận về dữ liệu hiện tại về việc áp dụng cây trồng GM toàn cầu và EU và tác động tiềm năng của một làn sóng phát triển cây trồng mới có thể có đối với nông nghiệp. Những người nghiên cứu phản ánh về cách EU đã xem cây trồng biến đổi gen và chúng tôi xem xét tương lai của cả chỉnh sửa gen (GM) và chỉnh sửa bộ gen (GE) ở EU. Những người nghiên cứu cũng tìm hiểu bài học rút ra từ việc áp dụng cây trồng biến đổi gen và xem xét tác động tiềm tàng của quyết định gần đây về việc không miễn trừ các loại cây trồng chỉnh sửa gen từ Chỉ thị GMO của EU, sẽ dành cho nông dân, nhà khoa học, người tiêu dùng, quốc gia thương mại EU và phần còn lại của thế giới.

 

Nguồn: ncbi.nlm.nih.gov