Nghiên cứu: Sản phẩm của cây táo không có chỉ thị thể hiện protein siêu ngọt được thúc đẩy bởi Promoter thực vật

Ngày cập nhật 13 Tháng Mười Hai 2019

Sự hiện diện của kháng kháng sinh và các gen đánh dấu khác trong thực vật biến đổi gen gây ra mối quan tâm trong xã hội vì những rủi ro đối với môi trường và sức khỏe con người. Việc tạo ra các cây chuyển gen không chứa vật liệu di truyền lạ, đặc biệt là nguồn gốc của vi khuẩn và virus và làm cho cây có khả năng hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng. Để tạo ra cây táo chuyển gen không có chất chị thị, nghiên cứu đã sử dụng vectơ pMF1, kết hợp Zygosaccharomyces rouxii recombinaseR và gen chọn lọc nhị phân CodA-nptII. Gen thaumatin II từ cây Thaumatococcus daniellii, nằm dưới sự kiểm soát của gen E8 thực vật và chất kết thúc rbsS3A, được coi là gen quan tâm để thay đổi vị của trái cây và tăng cường vị ngọt. Khai thác gen này trong phòng thí nghiệm của các tác giả đã tăng cường độ ngọt, cũng như cải thiện các đặc tính hương vị của trái cây và rau quả của cây như dâu tây, cà rốt, cà chua và lê. Thí nghiệm đã thu được ba dòng táo chuyển gen độc lập đã được phân tích bằng phân tích PCR và Southern blot cho sự hiện diện của trình tự T-DNA. Hai trong số chúng chứa một phần T-DNA. Với một dòng chứa phần chèn đầy đủ, sau đó các tác giả đã sử dụng chiến lược bị trì hoãn để lựa chọn các cây trồng không có điểm đánh dấu chỉ thị. Sau khi cảm ứng hoạt động recombinaza trong các tách lá nghiên cứu trên môi trường chọn lọc với 5-fluorocytosine (5-FC) đã thu được hơn 30 dòng, hầu hết trong số đó mất khả năng kháng kanamycin. Hầu hết các dòng sản phẩm táo cho thấy sự biểu hiện của gen protein siêu ngọt trong một loạt các mức độ được phát hiện bởi sự tích lũy RNA. Các cây từ nhóm có mức độ phiên mã cao nhất đã được nhân giống và ghép vào gốc cây lùn để sản xuất trái cây sớm để ước tính mức độ protein và phân tích cảm quan trong tương lai. Do đó, thí nghiệm đã phát triển một công thức cho phép sản xuất các cây táo không có chỉ thị dấu biểu hiện protein siêu hạt.

Nguồn: ncbi.nlm.nih.gov