Nghiên cứu: Di truyền tổng hợp cho các chương trình chức năng sinh học

Ngày cập nhật 13 Tháng Mười Một 2019

Các sinh vật sống phát triển các mạng di truyền phức tạp để tương tác với môi trường. Do sự phát triển nhanh chóng phương pháp sinh học tổng hợp, các bộ phận và đơn vị di truyền được mô đun hóa khác nhau đã được xác định từ các cách này. Các sinh vật sống đã được sử dụng để xây dựng các mạch di truyền tổng hợp, bao gồm các công tắc bật tắt, bộ dao động, vòng phản hồi và cổng logic Boolean. 

Do đó, những thành tựu này đã dẫn đến các ứng dụng mới, như điều chế năng động và tự trị của các mạng chuyển hóa, tiến hóa của các đơn vị sinh học, chẩn đoán, trị liệu từ xa và nhắm mục tiêu, cũng như các phương pháp ngăn chặn sinh học để ngăn chặn việc giải phóng các vi sinh vật được thiết kế và vật liệu di truyền. Ở đây, nghiên cứu phác thảo các nguyên tắc trong thiết kế mạch di truyền đã khởi xướng một chương mới trong việc chuyển đổi các khái niệm thành các ứng dụng thực tế. Các tính năng của các khối xây dựng được mô đun hóa và kiến ​​trúc mạch tạo điều kiện thực hiện các mạch cho nhiều ứng dụng mới được thảo luận. Hơn nữa, những tiến bộ và thách thức gần đây trong việc sử dụng các mạch di truyền để truyền các vi sinh vật với các chức năng riêng biệt và có thể lập trình được nêu bật. Nghiên cứu chỉ ra rằng đánh giá này cung cấp những hiểu biết mới về thiết kế các mạch di truyền tổng hợp và đưa ra một hướng dẫn để thực hiện các mạch khác nhau trong các khía cạnh khác nhau của công nghệ sinh học và kỹ thuật sinh học.

Nguồn: sciencedirect.com