Nghị định số 08/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành: 27/01/2014
Ngày hiệu lực: 15/03/2014

Số văn bản: 08
Ký hiệu: 08/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 27/01/2014
Ngày hiệu lực: 15/03/2014
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: Khoa học và Công nghệ
Phân loại: Nghị định
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ
Tải xuống:  Nghị định số 08/2014/NĐ-CP
Số văn bản:
Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Phân loại:
Trích yếu: