Mù tạt GM bước tiến lớn

Ngày cập nhật 11 Tháng Mười Hai 2017

Sau nhiều năm thảo luận và tranh luận về các công nghệ nông nghiệp, Ấn Độ đã có những tin tốt lành khi Cơ quan Đánh giá Công nghệ Gen (GEAC) đã đề nghị phê duyệt thương mại về cây trồng công nghệ sinh học đầu tiên: Mù tạt GM. Phát triển bởi Viện nghiên cứu khu vực công cộng, sự chấp thuận của GEAC về cải dầu GM chắc chắn là một bước tiến tích cực hướng tới tương lai.

Được gọi là Dhara Mustard Hybrid 11 (DMH-11), nó là một ví dụ về năng lực của các nhà nghiên cứu và các nhà khoa học trong việc giải quyết tình hình nông nghiệp khốc liệt ở Ấn Độ. Mù tạt là một trong ba loại giống cây lấy dầu lớn nhất của Ấn Độ, hai loại khác là đậu tương và lạc. Mù tạt là một cây trồng tự thụ phấn và hoa của nó có chứa có cả noãn và nhị đực.

Quyết định của GEAC đối với Mù tạt GM là bằng chứng về hệ thống quy định nghiêm ngặt đối với những đổi mới được ủng hộ bởi nhiều năm nghiên cứu và dữ liệu khoa học. Cùng một hệ thống quy định được sử dụng để thử nghiệm và phê duyệt các sản phẩm dược phẩm công nghệ sinh học được xuất khẩu trên toàn cầu. GEAC đã đưa ra khuyến cáo dựa trên đánh giá khoa học chứ không phải dựa trên giả thuyết cảm xúc. Với quyết định này, Ấn Độ có sự chấp thuận thương mại Mù tạt GM và nếu được cấp thì nó sẽ là cây trồng công nghệ sinh học đầu tiên cho đất nước. Với một chính phủ tập trung vào việc tăng gấp đôi thu nhập của nông dân vào năm 2022. Điều quan trọng cần lưu ý là mù tạc GM sẽ giúp đất nước giải quyết tình trạng thiếu dầu thực vật và giảm thiểu khoảng cách giữa cung và cầu trong những năm qua.

Hiện nay, hơn 60% nhu cầu dầu ăn trong nước được đáp ứng bởi nhập khẩu vì sản xuất trong nước vẫn không thay đổi. Ấn Độ đang phải đối mặt với tình trạng thâm hụt khổng lồ về dầu ăn và hàng năm nhập khẩu hơn 14,5 triệu tấn nhu cầu dầu thực vật, bao gồm dầu chiết xuất từ ​​đậu tương biến đổi gen và cây cải dầu GM từ Bắc và Nam Mỹ.

Sự chấp thuận Mù tạt GM và sự phát triển của nhiều giống lai sử dụng công nghệ này sẽ tiếp tục làm giảm các yêu cầu nhập khẩu. Tại Ấn Độ, đã nhập khẩu gần 4 triệu tấn dầu GM, tiêu thụ dầu cải dầu GM và dầu đậu tương GM trong hơn một thập niên.

Trên thế giới, một số nước đã thông qua công nghệ sinh học để giải quyết những thách thức nông trại khác nhau, đặc biệt là để chống lại dịch bệnh mới, bệnh tật và biến đổi khí hậu. Theo “Tình trạng thương mại hoá cây trồng công nghệ sinh học toàn cầu 2016” của ISAAA, việc áp dụng và chấp nhận cây trồng biến đổi gen đã tăng lên. Ngày nay, cây trồng công nghệ sinh học được trồng ở 28 quốc gia nông nghiệp tiên tiến, chiếm khoảng 47% dân số toàn cầu. 31 quốc gia khác chiếm khoảng 21% dân số toàn cầu, nhập khẩu và sử dụng cây trồng GM.

Nguồn: thehindubusinessline.com