Mô hình trình diễn giống ngô lai chuyển gen NK4300 Bt/Gt và giống ngô lai NK4300 vụ Thu Đông năm 2018 tại Thái Nguyên

Ngày cập nhật 20 Tháng Mười Hai 2018

Ngày 19 tháng 12 năm 2018 tại Thái Nguyên, CropLife Việt Nam  và Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật Thái Nguyên phối hợp tổ chức kết hợp chương trình thăm quan tổng kết mô hình trình diễn các giống ngô mới và tổ chức Hội thảo “Phát triển giống ngô chuyển gen nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp bền vững”. Chương trình được tổ chức với mục đích cập nhật tình hình tiếp nhận các giống ngô chuyển gen  tại các địa phương. Bên cạnh đó, nội dung diễn đàn để cho cán bộ quản lý, nông dân từ các địa phương, các tỉnh lân cận chia sẻ kinh nghiệm và lợi ích từ ứng dụng công nghệ lai tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp.

Mô hình đã trình diễn đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển, khả năng kháng sâu đục thân, chống chịu thuốc trừ cỏ cháy chậm gốc Glyphosate và các yếu tố cấu thành năng suất của giống ngô lai chuyển gen NK4300 Bt/Gt  của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam; Ngoài ra mô hình còn đánh giá khả năng thích ứng của giống ngô NK4300 Bt/Gt đối với điều kiện đất đai, khí hậu so với giống ngô thường được nông dân đang sử dụng tại địa phương.

Ông Lương Văn Vượng, Chi Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên cho biết, Thái Nguyên là một tỉnh thuộc trung du miền núi phía Đông Bắc. Diện tích sản xuất nông nghiệp hàng năm là 92,14 ha trong đó diện tích ngô là 20,144 ha. Cây ngô chuyển gen đã được nông dân trong tỉnh bắt đầu áp dụng từ 2016. Đến nay, diện tích trồng ngô chuyển gen đã chiếm khoảng 10% tổng diện tích ngô hàng năm và có xu hướng tiếp tục tăng trong những năm tới do năng suất thực thu của giống ngô biến đổi gen cao hơn hẳn so với giống ngô thường.

Theo báo cáo tại Hội thảo, Năng suất thực thu của ngô lai chuyển gen NK4300 Bt/Gt so với giống ngô lai NK4300 trong cùng một điều kiện canh tác, khí hậu, chế đội chăm sóc, bón phân,… như nhau ngoại trừ việc quản lý cỏ dại và sâu đục thân thì năng suất của giống ngô NK4300 Bt/Gt cao hơn hẳn so với giống ngô NK4300 là 15% thực sự có ý nghĩa trong sản xuất nông nghiệp.

Hiện nay, giá bán hạt giống ngô lai chuyển gen NK4300 Bt/Gt cao hơn so với hạt giống ngô lai thông thường. Nhưng việc ứng dụng giống ngô NK4300 Bt/Gt đã giúp giảm được nhân công và chi phí làm cỏ kết hợp với năng suất tăng vì thế đã hạ giá thành sản phẩm và đem lại hiệu quả sản xuất ngô được năng cao rõ rệt.

Cũng theo báo cáo tại Hội thảo thông qua theo dõi đơn vị quản lý đã đưa ra kết luận giống ngô lai chuyển gen NK4300 Bt/Gt và giống ngô lai NK4300 đưa vào sản xuất trong mô hình trình diễn có thời gian sinh trưởng trung bình, phù hợp với đất đai, khí hậu của địa phương, phù hợp với điều kiện canh tác của nông dân vùng cao. Giống ngô lai chuyển gen NK4300 Bt/Gt kháng sau đục thân và chống chịu thuốc trừ cỏ cháy chậm gốc Glyphosate, bắp to đều, số hạt trên hàng cao, lõi bé màu sắc hạt đẹp, năng suất cao được các hội tham gia mô hình ưu thích.

Nguồn: BTĐD