Mexico: Lợi ích, diện tích và cây trồng công nghệ sinh học

Ngày cập nhật 12 Tháng Mười Hai 2017

Mexico đã trồng cây công nghệ sinh học từ năm 1996, là một trong sáu nước tiên phong trồng cây công nghệ sinh học. Năm 2016, Mexico đã trồng 101.000 ha cây trồng công nghệ sinh học (CNSH) giảm từ 141.000 ha vào năm 2015. 101.000 ha bao gồm 97.000 ha bông CNSH (với tỷ lệ sử dụng là 98%) và 4.000 ha đậu tương CNSH (tỷ lệ chấp nhận là 2%).

Từ năm 1996, Mexico đã thông qua 158 sự kiện công nghệ sinh học để sử dụng thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và trồng trọt. Có 5 sự kiện cỏ linh lăng, 13 cây cải dầu Argentina, 30 các sự kiện bông, 68 ngô, 13 khoai tây, 1 lúa, 22 đậu tương, 1 củ cải đường và 5 sự kiện cà chua. Đối với trồng trọt đã có 15 sự kiện được phê duyệt, trong đó có 2 cho cỏ linh lăng, 12 cho bông và 1 cho đậu tương. Không có phê duyệt vào năm 2016. Bông CNSH là loại cây CNSH quan trọng nhất được trồng ở Mexico. Trong số 97.000 ha bông CNSH có 93.000 ha được trồng có xếp chồng gen lên nhau và 4.000 ha là HT. Việc giảm tổng diện tích bông ở Mexico, phù hợp với một số nước trồng bông khác trên toàn thế giới do giá bông thấp đã khiến nông dân giảm tổng diện tích trồng bông.

Năm 2016, the Secretariat of Agriculture, Livestock, Rural Development, Fisheries and Food (SAGARPA) National Health Service Food Safety and Quality Service (SENASICA) đã cung cấp sự công nhận chính thức cho bang Baja California và Sonora về tình trạng ” vùng tự do” từ sâu đục quả bông màu hồng. Việc loại trừ sâu này và Boll Weevil (Bọ cánh cứng đục quả bông) tiến hành bởi SAGARPA cùng với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Các hoạt động kiểm soát đã được thực hiện để loại trừ thành công sâu bệnh bằng cách sử dụng quản lý dịch hại tổng hợp và hạt giống công nghệ sinh học, áp dụng kỹ thuật phá vỡ phối giống và côn trùng vô sinh. Kết quả là, 85% diện tích sản xuất bông của Mexico hiện không còn sâu đục quả bông màu hồng và 70% diện tích không có Boll Weevils.

Theo các quan chức, nông dân trồng bông công nghệ sinh học từ Chihuahua đã tiết kiệm được 30% chi phí sản xuất do giảm thuốc trừ sâu từ 18 lần/mỗi lần trồng bông. Đồng thời việc sử dụng hạt giống GM cũng làm tăng năng suất từ ​​3,7 đến 7,7 lần bông/ha. Tại Mexico, tổng sản lượng bông năm 2015/2016 và ước tính diện tích thu hoạch là 0.9 triệu kiện trên diện tích thu hoạch 130.000 ha (SAGARPA, 2016).

Theo the Food and Fisheries Statistics Service (SIAP) gần 95 % tổng diện tích trồng cây là bông CNSH. Mexico được ước tính tăng thu nhập từ bông CNSH và đậu tương CNSH lên 489 triệu USD trong giai đoạn 1996 đến năm 2015 và chỉ riêng lợi ích cho năm 2015 ước tính là 77 triệu USD (Brookes và Barfoot, 2017, Forthcoming). Cây trồng công nghệ sinh học (đậu tương và bông) trồng ở Mexico giảm 28% từ 141.000 ha năm 2015 xuống còn 101.000 ha vào năm 2016.

Nguồn: isaaa.org