• Thông tư số 49/2010/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 15 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 24/08/2010, quy định về việc ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”   Số văn bản: 49 Ký hiệu: 49/2010/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 24/08/2010 Ngày hiệu lực: 24/08/2010 Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng …

 • Thông tư số 22/2010/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 11 Tháng Mười Một 2016

    Ban hành ngày 06/04/2010, quy định về “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”. Số văn bản: 22 Ký hiệu: 22/2010/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 06/04/2010 Ngày hiệu lực: 06/04/2010 Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và …

 • Nghị định số 08/2010/NĐ-CP

  Ngày cập nhật 10 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 05/02/2010, quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi.   Số văn bản: 08 Ký hiệu: 08/2010/NĐ-CP Ngày ban hành: 05/02/2010 Ngày hiệu lực: 05/02/2010 Người ký: Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Chính phủ Cơ quan ban hành: Chính phủ Lĩnh vực: Nông nghiệp Phân loại: Nghị định Trích yếu: …

 • Thông tư số 40/2009/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 7 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 09/07/2009, quy định về “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”.   Số văn bản: 40 Ký hiệu: 40/2009/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 09/07/2009 Ngày hiệu lực: 09/07/2009 Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và …

 • Thông tư số 41/2009/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 6 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 09/07/2009, quy định về quản lý và sử dụng mẫu giống cây trồng.   Số văn bản: 41 Ký hiệu: 41/2009/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 09/07/2009 Ngày hiệu lực: 09/07/2009 Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực: Nông …

 • Thông tư số 22/2009/TT-BNN

  Ngày cập nhật 3 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 28/04/2009, hướng dẫn yêu cầu về giống vật nuôi, kiểm dịch vận chuyển giống vật nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh phát triển chăn nuôi.   Số văn bản: 22 Ký hiệu: 22/2009/TT-BNN Ngày ban hành: 28/04/2009 Ngày hiệu lực: 28/04/2009 Người ký: Diệp Kỉnh Tần – Thứ trưởng Cơ quan …

 • Pháp lệnh số 15/2004/PL-UBTVQH11

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Ban hành ngày 24/03/2004, quy định về giống cây trồng.   Số văn bản: 15 Ký hiệu: 2004/PL-UBTVQH11 Ngày ban hành: 24/03/2004 Ngày hiệu lực: 24/03/2004 Người ký: Nguyễn Văn An Cơ quan ban hành: Quốc hội Lĩnh vực: Nông nghiệp Phân loại: Luật – Pháp lệnh Trích yếu: Về giống cây trồng Tải xuống: …

 • Thông tư số 21/2009/TT-BNN

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Ban hành ngày 24/04/2009, quy định về “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”.   Số văn bản: 21 Ký hiệu: 21/2009/TT-BNN Ngày ban hành: 24/04/2009 Ngày hiệu lực: 24/04/2009 Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và …

 • Thông tư số 06/2015/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. …