Kháng thuốc trừ cỏ và bảo tồn đa dạng sinh học: Cây trồng biến đổi gen kháng thuốc trừ cỏ khía cạnh Nông học và Môi trường

Ngày cập nhật 6 Tháng Mười Hai 2017

Đa dạng sinh học nông nghiệp là một đặc điểm quan trọng khi đánh giá tính bền vững của các hoạt động nông nghiệp và cũng là mối quan tâm lớn của quốc tế. Số liệu khoa học cho thấy việc tăng cường nông nghiệp và sử dụng thuốc trừ sâu là một trong những động lực chính gây mất đa dạng sinh học. Các dữ liệu được phân tích và kinh nghiệm không hỗ trợ hướng dẫn cây trồng kháng thuốc diệt cỏ cung cấp sản lượng tốt hơn so với cây trồng thông thường hoặc giảm số lượng chất diệt cỏ. Các nghiên cứu này cho thấy việc sử dụng các loại cây trồng có khả năng chống chịu diệt cỏ ảnh hưởng đến nông học, thực hành nông nghiệp, quản lý cỏ dại và góp phần làm mất đa dạng sinh học bằng nhiều cách:

(i) Nhiều nghiên cứu cho thấy các chất diệt cỏ có chứa glyphosate thường được coi là ít gây hại, độc hại cho một số sinh vật thủy sinh và ảnh hưởng xấu đến đất, vi khuẩn đường ruột và kháng bệnh cây; việc sử dụng 2,4-D hoặc dicamba tăng lên liên quan đến cây trồng kháng thuốc diệt cỏ mới gây ra những lo ngại đặc biệt.

(ii) Việc áp dụng các cây trồng kháng thuốc diệt cỏ đã làm giảm luân canh cây trồng và quản lý cỏ dại tốt hơn chỉ dựa trên việc sử dụng thuốc diệt cỏ;

(iii) Trồng cây chống chịu thuốc diệt cỏ liên tục và việc sử dụng glyphosate trong 20 năm qua đã dẫn tới sự xuất hiện của ít nhất 34 loài cỏ dại kháng glyphosate trên toàn thế giới. Mặc dù được khuyến cáo trong nhiều năm, nông dân không phản đối sự phát triển sức đề kháng ở cỏ dại bằng cách quản lý cỏ dại tổng hợp, nhưng vẫn dựa vào các chất diệt cỏ như một biện pháp duy nhất. 

(iv) Quản lý nông nghiệp dựa trên các chất diệt cỏ phổ rộng như trong các cây trồng kháng thuốc diệt cỏ làm giảm sự đa dạng, sự phong phú của các loài thực vật hoang dã, tác động đến động vật chân đốt và các động vật nông nghiệp khác. Cùng với nhau, những tác động tiêu cực của cây trồng kháng thuốc diệt cỏ đối với đa dạng sinh học, khi được áp dụng rộng rãi, nên rất khó tránh khỏi. Vì lý do đó, để tuân thủ các hiệp định quốc tế để bảo vệ, tăng cường đa dạng sinh học, nông nghiệp cần tập trung vào các hoạt động thân thiện với môi trường hơn, bao gồm việc giảm sử dụng thuốc trừ sâu.

Nguồn: ncbi.nlm.nih.gov