HỘI THẢO GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ CHUYỂN GEN AGRISURE BT/GT Ở CÂY NGÔ

Ngày cập nhật 12 Tháng Năm 2017

Tham dự Hội thảo có đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đại diện các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ.
Mục đích của Hội thảo, nhằm giới thiệu trình diễn công nghệ chuyển gen trên cây ngô của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam thực hiện mô hình khảo nghiệm diện rộng giống ngô Agrisure Bt/GT mang gen kháng sâu đục thân và chống chịu thuốc trừ cỏ Glyphosate trên quy mô 1 ha tại trại giống cây trồng Mai Nham (Tam Dương). Việc ứng dụng công nghệ mới sẽ góp phần đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu cây trồng của Vĩnh Phúc nói riêng và các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng nói riêng.
Giống ngô chuyển gen Agrisure Bt/GT mang gen kháng sâu đục thân và chống chịu thuốc trừ cỏ gốc glyphosate được Công ty Syngenta Việt Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc và Trung tâm Khuyến nông tỉnh vĩnh Phúc.
Hiện tại, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam đang phối hợp với các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh: Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình, Phú Thọ, Bắc Giang… để triển khai các mô hình trình diễn, đào tạo và chuyển giao kiến thức ngay tại đồng ruộng, giúp cho nông dân nắm bắt kỹ thuật để áp dụng và diện tích canh tác đạt hiệu quả và nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Phòng QLNG&ATSH

Cục Bảo tồn đa dạng sinh học