• Sự kiện biến đổi gen MON89034

    Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

      Tên tổ chức đăng ký Công ty TNHH Dekalb Việt Nam Tên thông thường và tính trạng Ngô kháng sâu bộ cánh vảy Hạn chế 774/QĐ-BNN-KHCN 29/3/2010 Diện rộng 402/QĐ-BNN-KHCN 07/3/2011 Giấy chứng nhận an toàn sinh học 1836/QĐ-BTNMT 27/8/2014 Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi 3498/QĐ-BNN-KHCN 11/8/2014 0 CommentsMORE INFORMATIONDANH MỤC …